DE BETROKKENHEID VAN MARGOT MATTHEE (1915-2000) EN TOON VAN GOOL (1912-1992) BIJ HET MATTHEE FAMILIECOMITÉ

'Uit Frankrijk'

Toen ik (Paul van Gool) eens een keer in de zestiger jaren van de vorige eeuw aan mijn oom Gerrit Matthee vroeg waar de Matthee’s vandaan kwamen antwoordde hij met “uit Frankrijk” en voegde daar enkele Franse woorden aan toe die vroeger in Zevenbergen werden gebruikt. Mijn oom Gerrit, broer van mijn opa Jan Matthee, was geboren op het eind van de negentiende eeuw, een periode waarin Frankrijk op politiek en cultureel gebied in Nederland in hoog aanzien stond. Het antwoord van oom Gerrit was dan ook meer ingegeven door de wens afkomstig te zijn van chique voorouders, dan dat het was gebaseerd op feiten. Op dat moment was de herkomst binnen de familie niet bekend. Toch waren er toen al enkele familieleden, met name oom Huub uit Moerdijk en oom Kees, de pater, die pogingen hadden gedaan de familieherkomst te traceren. Via de doopboeken en trouwboeken van de kerk en het gemeentehuis van Zevenbergen was men blijven steken in het begin van de negentiende eeuw toen voorvader Hendrik Matthee in 1810 huwde met Petronella Boermans. Ook voor deze eerste vorsers stond vast dat de Matthee’s uit Frankrijk, althans zeker uit het zuiden afkomstig waren.
Rond het midden van de jaren zeventig vormde zich een groepje met familieleden rond pater Kees Matthee dat poogde het vastgelopen onderzoek nieuw leven in te blazen, het familiecomité.

Dagblad de Stem

Een van de leden van dit comité was Margot Matthee, geboren op 5 september 1915 in Zevenbergen als dochter van Jan Matthee en Barbara Willemse. Na de lagere school ging zij in Oudenbosch naar de kostschool, waar zij de Mulo opleiding volgde. Mede door die opleiding zou zij later in staat zijn in de Engelse taal te corresponderen met familieleden in Amerika. In 1945 huwde Margot Matthee met Toon van Gool, geboren op 9 juli 1912 te Breda, zoon van Kees van Gool en Marie Boeren. Margot en Toon wisten op dat moment nog niet dat hun genealogisch onderzoek jaren later zou uitwijzen dat de meesten van hun voorouders uit West-Brabant afkomstig waren.

Familiereünie

In het familiecomité was iedereen enthousiast en allereerst probeerde men een stamboom op te stellen door beginnend bij Hendrik Matthee alle nakomelingen te vinden. Verder werd veel energie gestopt in het zoeken van alle nog levende Matthee’s. Al snel bleek dat familie-onderzoek bepaalde specifieke kennis en vaardigheden vergt die niet iedereen gegeven zijn. Toon van Gool, hoewel geen lid van het familiecomité boekte met het onderzoek de eerste doorbraak en wist in 1976 de geboortedatum van Hendrik Matthee te vinden: 7 juli 1777. Omdat ondertussen alle levende Matthee’s waren opgespoord was het idee voor een familiereünie niet vreemd, bovendien men had iets te vieren: de tweehonderdjarige geboortedag van de Zevenbergse stamvader Hendrik Matthee. Geen wonder dat de reünie werd gehouden op 7-7-1977. De familiereünie was een groot succes. Vanuit Amerika kwamen deelnemers over.

Familiegeschiedenis

Na de reünie brak een periode aan waarin Margot en Toon zich volop stortten op de familiegeschiedenis. Toon, inmiddels gepensioneerd deed het genealogisch onderzoek en zou uiteindelijk de huwelijksdatum in Bokhoven in 1701 vinden van Jan Matthee uit Turnhout met Cornelia van den Hoven uit Hedel. Dus de familie Matthee kwam toch uit het zuiden, niet uit Frankrijk, maar uit een streek, eigenlijk niet eens zo ver van Zevenbergen verwijderd, waar de naam Matthee, in diverse schrijfwijzen, een veel voorkomende naam was en is. Margot onderhield de contacten met familieleden, vooral in het buitenland. Samen zouden zij tot het jaar 1989 ruim 21 keer een familiebulletin uitgeven waarin de familie uitvoerig werd geïnformeerd over allerlei familie-aangelegenheden en wetenswaardigheden uit het Zevenbergen van vroeger.

Voorzetting genealogisch onderzoekswerk

In de loop van de jaren tachtig liet de geestelijke toestand van Margot het niet meer toe dat zij nog actief kon bijdragen aan familie-aangelegenheden. Haar ziekte werkte ook remmend op de activiteiten van Toon, die veel energie moest stoppen in de verzorging van zijn vrouw. Ook in het familiecomité was de vaart eruit.
Toen eind jaren tachtig duidelijk werd dat de computer een grote ondersteunende rol kon spelen bij genealogisch onderzoek meldde een jonge telg uit de Matthee familie zich bij Toon en Margot en liet zien wat hij inmiddels met de genealogische gegevens had gedaan die tot dan toe alleen in kleine stamboomvormen konden worden gepresenteerd. Het was Ger Matthee, een kleinzoon van Gerrit Matthee en Adriana Johanna Maria Biestraten. Ger zou uiteindelijk het genealogisch onderzoekswerk van Toon van Gool voortzetten.
In 1992 overleed Toon van Gool, Margot Matthee verbleef daarna tot 2000 in een verpleeghuis te Zevenbergen en is daar toen overleden.

Paul van Gool, zoon van Toon en Margot