Beste familieleden en andere belangstellenden…

Graag wil ik jullie informeren dat onze Matthee-familiewebsite 20 jaar online staat. In al deze jaren heb ik verschillende oproepen gedaan voor bijdragen en geprobeerd om het onderzoeksmateriaal in onze website te bundelen. Helaas zijn er maar weinig interessante artikelen en bijdragen aangeleverd en dat is erg jammer !! Door Covid en andere redenen is ook ons team uiteengevallen. Maar een ding is zeker, ik blijf werken aan het afmaken van de publicatie van onze familiehistorie. Daarom stuur ik jullie nogmaals een dringende oproep om nog wat foto’s en/of verhalen in te sturen zodat ik ze alsnog kan opnemen in onze familie-publicatie. Jullie krijgen een bericht als deze live gaat.

Met een vriendelijke groet,

Ger Matthee | © 2023 matthee.info

Dear family members and other interested parties…

I would like to inform you that our Matthee family website has been online for 20 years. In all these years I have made several calls for contributions and tried to bundle the research material in our website. Unfortunately there are few interesting articles and contributions and that's a pity !! Due to Covid and other reasons, our team has also broken up. But one thing is certain, I will continue to work on finishing the publication of our family history. That's why I'm sending you an urgent call again to send in some more photos and / or stories so that I can still include them in our family publication. You will receive a message when it goes live.

Yours sincerely,

Ger Matthee | © 2023 matthee.info

Chers membres de la famille et autres personnes intéressées…

Je tiens à vous informer que notre site Web de la famille Matthee est en ligne depuis 20 ans. Au cours de toutes ces années, j'ai lancé plusieurs appels à contributions et essayé de regrouper le matériel de recherche sur notre site Web. Malheureusement il y a peu d'articles et de contributions intéressantes et c'est bien dommage !! En raison de Covid et d'autres raisons, notre équipe s'est également séparée. Mais une chose est certaine, je continuerai à travailler pour terminer la publication de notre histoire familiale. C'est pourquoi je vous envoie à nouveau un appel urgent pour envoyer d'autres photos et / ou histoires afin que je puisse toujours les inclure dans notre site édition familiale. Vous recevrez un message lorsqu'il sera mis en ligne.

Cordialement,

Ger Matthee | © 2023 matthee.info