Het is zeer goed mogelijk dat de familienaam Kops een Joodse achtergrond heeft als we kunnen bewijzen dat deze van Portugese herkomst is.

Hiervoor gaan we acht generaties terug en dan zijn we rond 1700 in Loon op Zand aangeland bij Merten Koppe Janse ook wel genoemd Martinus Janse Cop. Jongeman gedoopt Loon op Zand 15 september 1685 (afkomstig van Kaatsheuvel) trouwt er met Maria Janse Mouthaen of Mauthaan. Het huwelijk NG op 15 april 1708 Loon op Zand en r.k. kerkelijk huwelijk op 2 september 1708 Loon op Zand. Het genealogisch onderzoek komt hier eigenlijk stil te staan omdat we deze familie niet goed meer kunnen volgen.

Vele jaren geleden op een genealogische bijeenkomst van het 750 jarige bestaan van ‘s- Hertogenbosch kwam ik in contact met Adje van Boxtel uit Vught wiens oma Cornelia een zus was van mijn over grootmoeder Anna Maria Kops (zie bovenstaande foto | familiearchief Matthee.info).

Wij dragen dezelfde voorouderlijk lijn moederszijde en toen wij elkaar aan keken keken zagen we meteen al veel gelijkenissen met elkaar. De donkerbruine ogen en enkele gelaatskenmerken zijn nog steeds zeer herkenbaar in de familie Kops.

Adje vertelde haar verhaal over dat ze interessante gegevens had gevonden over een Amsterdamse Joods-Portugese familie. Volgens haar zeggen zouden zij rond 1620 of iets daarna in Loon op Zand zijn neergestreken. Ik heb een paar keer grondig onderzoek gedaan in de doop-, trouw- overlijdensboeken en schepenbrieven maar kwam in Loon op Zand niet veel verder dan 1680.

Van de Brabantse dorpen Loon op Zand, Kaatsheuvel, Dongen, Standdaarbuiten kwamen zij naar Zevenbergen waar ze uiteindelijk hoefsmid, meestersmid en in Zevenbergen best goed voor elkaar hadden. Ze bezitten enkele huizen in Zevenbergen op de Markt en Kerkstraat.

Wij zullen komende jaar meer informatie verzamelen omtrent deze familie. Heeft u tips of meer informatie over deze familie zend graag u reacties naar: matthee.info -> Contacteer ons…