Best Wishes from Annie Matthee

Lieve familieleden,

Graag wil ik u attent maken op het heugelijke feit dat Annie Matthee op zondag 9 januari 2022 haar honderdste verjaardag zal vieren. In verband met de coronamaatregelen zal dit in besloten kringen gevierd worden. Natuurlijk kunt u haar altijd opzoeken met maximaal 2 personen per gelegenheid in overleg met de verzorging van de Schakels 7 te Zevenbergen.

Zij wenst u: veel geluk, kracht en wijsheid in het nieuwe jaar 2022.


Dear relatives,

I would like to draw your attention to the happy fact that Annie Matthee will celebrate her 100th birthday on Sunday 9 January 2022. Due to the corona measures, this will be celebrated in closed circles. Of course you can always visit her with a maximum of 2 people per occasion in consultation with the care of the Schakels 7.

She wishes you: good luck, strength and wisdom in the new year 2022.


Chers proches,

Je voudrais attirer votre attention sur l’heureux fait qu’Annie Matthee fêtera ses 100 ans le dimanche 9 janvier 2022. En raison des mesures corona, cela sera célébré en cercles fermés. Bien sûr, vous pouvez toujours lui rendre visite avec un maximum de 2 personnes par occasion en consultation avec les soins du Schakels 7.

Elle vous souhaite: bonne chance, force et sagesse pour la nouvelle année 2022.

Namens team Matthee.info