Luid en duidelijk waren zijn laatste woorden.
“Bedankt voor allemaal”
Waar haalde hij de kracht vandaan?
Zijn kracht, intens

nemen, delen, geven,
intens leven en samen beleven.

8 oktober 2022

team Matthee.info & .Be