E.D. Johannes Mathei

Op bovenstaande zwart-wit foto staat Hubert Corneel (Kees) Matthee, norbertijn (1913-1996) van de O.-L. Vrouwenabdij van Tongerloo voor een portret van E.D. Johannes Mathei (1424-1487). Deze foto is ergens in de jaren '60 gemaakt en komt uit zijn archief.

Eximius D. Johannes Mathei geboren Duffel 1424, studeerde in 1443 in Leuven, nadien in Heidelberg. Hij werd Doctor in de Theologie, was prior in de abdij van Tongerlo en tenslotte werd hij in 1473 proost van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Overleden op 29 maart 1487.

“STD” staat voor Summa Theologiae Doctor (= doctor in de Godgeleerdheid)

“3PRAEP” staat voor 3de praepositus (=derde proost van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest)

Dit werk is uitgevoerd in olieverf op doek, 66 cm bij 55 cm van de Vlaamse school. Wellicht is het doek uit de 17de eeuw, mogelijk naar een kopie van een ouder voorbeeld. Na 1984 heeft Kees Matthee dit portret laten restaureren door de Sint-Paulusabdij te Oosterhout.

Wapen: 3 halve manen met een balk in het midden in goud, op een donkerblauwe achtergrond.