De sporen uit het verleden - van onze familie - vinden wij de moeite waard om te bewaren voor de toekomst. Het verleden geeft reliëf aan ons heden en zet onze weg uit naar de toekomst.


The traces of the past - of our family - we find worth saving for the future. The past gives dimension to our present and draws our path to the future.