In de afgelopen week is onze neef David en nicht Diane (met aanhang) uit Amerika op bezoek geweest in Zevenbergen. Deze trip stond al eerder gepland. 

Na een lunch bij Van Hoof op de Markt 8 hebben we een rondgang gehad langs de oude panden in oude stadskern van Zevenbergen. Hierbij heeft Peter Verhoeven ons vergezeld en passende uitleg gegeven over onze gezamenlijke familiegeschiedenis.

Na deze rondgang heeft Ebo Roek ons in de boerderij van de Heemkundige kring ‘Willem van Strijen’ een fantastische uitleg over de historie van Zevenbergen. Op verzoek van ons en speciaal voor David heeft hij veel verteld over de oorlogsjaren '40-'45 Zevenbergen. 

Deze oude boerderij heeft ook een mooie verzameling aan oudheidkundige spullen.

Na de afsluiting zijn Diane en Paul met ons naar Reusel gegaan waarna wij ze een nog verschillende steden en dorpen hebben laten zien.

Het was een fantatisch samenzijn!

Peter Verhoeven en Ger Matthee

David luistert aandachtig naar Ebo Roek over de oorlogsjaren 1940-1945 in Zevenbergen.

Meeting family Matthee from USA

In the past week our cousin David and niece Diane visited Zevenbergen from America. This trip had already been planned.

After lunch at Van Hoof on Markt 8, we had a tour of the old buildings in the old city center of Zevenbergen. Peter Verhoeven accompanied us and gave an appropriate explanation about our joint family history.

After this tour, Ebo Roek gave us a fantastic explanation about the history of Zevenbergen in the old farm of 'Willem van Strijen'. At our request and especially for David, he told a lot about the war years 1940-45 Zevenbergen.

This old farm also has a nice collection of antiquities.

After the closing, Diane and Paul went with us to Reusel after which we showed them another town and village.

It was a fantastic get-together!

Peter Verhoeven and Ger Matthee

La semaine dernière, notre cousin David et sa nièce Diane ont visité Zevenbergen avec Paul d'Amérique. Ce voyage était déjà prévu.

Après le déjeuner chez Van Hoof sur Markt 8, nous avons fait le tour des vieux bâtiments du vieux centre-ville de Zevenbergen. Peter Verhoeven nous a accompagnés et a donné une explication appropriée sur notre histoire familiale commune.

Après cette visite, Ebo Roek nous a donné une explication fantastique sur l'histoire de Zevenbergen dans le ancienne ferme 'Willem van Strijen'. A notre demande et surtout pour David, il a beaucoup parlé des années de guerre 1940-45 de Zevenbergen.

Cette ancienne ferme possède également une belle collection d'antiquités.

Après la fermeture, Diane et Paul sont allés avec nous à Reusel après quoi nous leur avons montré une autre ville et un autre village.

C'était une rencontre fantastique!

Peter Verhoeven et Ger Matthee