MATTHAEI: Maturo Movendo Modo...

De sporen uit het verleden - van onze familie - vinden wij de moeite waard om te bewaren voor de toekomst. Het verleden geeft reliëf aan ons heden en zet onze weg uit naar de toekomst.

The traces of the past - of our family - we find worth saving for the future. The past gives dimension to our present and draws our path to the future.

 

 Over deze website...

Het devies "MATTHAEI: Maturo Movendo Modo" en het logo werd in de jaren zeventig bedacht en ontworpen door pater Hubert Matthee en is samen met enkele anderen een der grondleggers van het familiecomité. Eén door het comité zelf bedacht familielogo voorstellende de rivier 'de Mark', eindeloos wegstromend door een vlak Brabantse polderland, een boom met vertakkingen (stamboom) en een wilde gans die de bakermat ontvliegt.

© weblogo by Matthee.info | Ger.W.H. Matthee

Strikt genomen zijn leuzen en wapenspreuken in de heraldiek verschillende zaken maar de termen worden vaak door elkaar gebruikt. Een leus staat boven het wapen of op de rand van de wapentent; de wapenspreuk of het motto staat op een bandelier of lint onder het wapen. Onder sommige wapenschilden is een strook aangebracht waarop een motto, devies of wapenspreuk staat geschreven. Zoals afgebeeld is ons devies: 'in bezadigde pas gaan wij voort'.

  • Maturus: verwijst naar de Griekse spelling van de naam Matthaeus (Matthaios) en naar zijn betekenis, rijp, wijs, gematigd;
  • Movendo (movere): de familie Matthee is voortdurend “on the move”;
  • Modo (matoro): in een passend tempo.

Het familiecomité werd destijds genoemd: "DE MATTHAEI" omdat:

  1. De oorspronkelijke spelling van onze naam is Matthaei, zoon van Matthaeus;
  2. Het gehele geslacht van Matthaei's zich verder uitstrekt dan onze oudstbekende voorvader Joannes Matthee. Er zijn al veel varianten in de spelling van onze familienaam gevonden;
  3. Matthaei is ook een verzamelwoord. In het Latijns meervoud betekent het "de Matthee's".
Deze website stelde ons in de gelegenheid om initiatieven te bundelen en door te werken aan de reconstructie van de gehele stam, de woonplaatsen en migraties, personaliteiten, gebeurtenissen en lotgevallen van de familie, en door uitwisseling deze tot algemeen bezit te maken. Publicatie van gegevens vanuit deze website, dient te geschieden met bronvermelding.
Bij het gereedmaken van deze internetsite bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Vanzelfsprekend zijn vragen, commentaar, verbeteringen of aanvullingen van harte welkom. Meld deze aan de redactie van het team Matthee | matthee.info

© 2003-2024 by Matthee.info | Genealogisch Archief: 'de Matthaei' | gewijzigd: jan. 2024