U bent geïnteresseerd in de levensgeschiedenis van Jan Matthee. Lees dan verder!

Maak kennis met Joannes Matthee, onze vroegst bekende voorvader, was een oud-Katholieke Zuid-Nederlandse hovenierVan origine een ‘ambachtsman’ in dienst van de katholieke adel en in het bezit van een volmacht (procuratie) om doorlopend zaken te regelen.

JOANNES MATTHEE – het hoofdthema van deze website geeft een indruk over het leven van onze vroegst bekende voorvader. Omdat het onderzoek al decennia muurvast zit, zoeken nog altijd naar een doorbraak om via de mannelijke lijn verder te komen.

Onze onderzoeksvraag blijft momenteel: Wat de bewegingrede was van een jonge man uit Turnhout om net na de Negenjarige Oorlog naar Bokhoven te komen? Hier kan een kleine studie in verband over de gebeurtenissen rond deze periode misschien opheldering brengen. Het is dan net na de periode dat er volop oorlog in de Zuidelijke gewesten was, met af en toe een veldslag, zoals te Neerwinden en te Fleurus, dan weer een zware beschieting, zoals deze van Brussel in 1695, maar vooral veel troepenbewegingen door onze Zuidelijke Nederlanden. Zoals gezegd betreft het hier de zogenaamde Negenjarige Oorlog, die woedde van 1689 tot 1698. Frankrijk was volop in oorlog met een reeks landen, die men de Geallieerden noemde. Bij deze Geallieerde Legers waren onder andere Engelsen, Nederlanders, Vlamingen, Walen, Spanjaarden en Duitsers ingelijfd. Daarom is de hoofdmoot (periode 1670-1741) van deze website blijft dan ook bijna geheel aan hem gewijd.

In zijn leven als oud-katholiek hovenier heeft hij zich veel verplaatst. Door zijn veelvuldige verhuizingen realiseren we ons maar al te goed hoe uitgebreid en gecompliceerd de verschillende onderzoeksgebieden zijn. Daarom hebben we voor u gekozen de hoofdstukken chronologisch aan te bieden.

Deze zijn als volgt opgebouwd:

  • Proloog | Over onze vroegstbekende voorvader Joannes Matthee
  • Belangrijke aanwijzingen | Wij hebben alle reden om onderzoek te verrichten in en rond Turnhout (Arrondissement Turnhout) gelegen in de Antwerpse Noorderkempen van België….
  • II.    Bokhoven | ‘vrije en neutrale graafschaps van Bochoven’, gelegen nabij ‘s-Hertogenbosch
  • III.   Hedel | gelegen in de Bommelerwaard
  • IVa. Dordrecht |handelscentrum van de regio Zuid-Holland