De sporen uit het verleden - van onze familie - vinden wij de moeite waard om te bewaren voor de toekomst. Het verleden geeft reliëf aan ons heden en zet onze weg uit naar de toekomst.
De geschiedschrijving zoals wij deze nu kennen is grotendeels gebaseerd op feiten uit bronnenonderzoek, die een indruk geven over het verloop van onze familie- geschiedenis. Tevens willen wij graag verklaringen vinden voor de gebeurtenissen uit het leven van onze voorouders.

De naam Matthee/Matthei komt veelvuldig in de Brabantse regio (NL) en de Antwerpse Noorderkempen (B) voor. Onze familienaam behoort tot patroniemen en verschijnt al met regelmaat in de 16de en 17de eeuw. De doorbraak moet echter nog komen, als we kunnen bewijzen dat we afstammen van bijvoorbeeld één van de Matthei-families, afkomstig uit de omgeving van Turnhout of Antwerpse Noorderkempen. Momenteel kunnen we hierover 'ons hoofd over breken' of slechts speculeren. Het onderzoek naar deze 'missing link' is na decennia nog steeds in volle gang.

Proloog | algemene onderwerpen of vraagstukken in relatie tot de oudste generatie van de familie Matthee

Joannes Matthee | vroegst bekende voorvader