Anna Maria Matthee

In de vroege ochtend van Goede vrijdag 15 April is in alle rust van ons heen gegaan Anna Maria Matthee. Geboren Zevenbergen 9 januari 1922 als oudste uit een gezin van 4 kinderen.

Annie was een sterke vrouw die het hart op de goede plaats had. Ze was bekend bij vele Zevenbergenaren.

Annie vierde op 9 januari j.l. haar 100ste verjaardag en bereikte daarmee een zeer hoge leeftijd! Deze heugelijke gebeurtenis werd samen met haar in de gebedsruimte van de Zeven Schakels gevierd.

ZEVENBERGEN

Aan de Zuidhaven 83 staat, een eeuwenoud pand, dat al, meer dan twee eeuwen in gebruik is bij de familie Matthee. Sinds 1777 is het pandje als een soort erfstuk binnen deze familie gebleven. De laatste, tientallen jaren heeft, de bekendheid, gekregen als ‘het wolwinkeltje van Annie Matthee’.

OMZWERVINGEN

In 1891 wordt op de Zuidhaven 83 vader Gerrit Matthee geboren om na enkele jaren met zijn ouders te verhuizen naar de Markt. Weer later vestigt hij zich zelfstandig als kapper, in Zevenbergschen Hoek. In dat kerkdorp ziet ook Annie Matthee haar eerste levenslicht. Niet lang daarna koopt vader in juli 1922 te Terheijden een huis en kan de familie verhuizen. De volgende halteplaats, weer terug, is de Markt in Zevenbergen. In de huidige winkel van Stoop werden toen hoeden en petten verkocht en was er ook, een salon in gevestigd. Tenslotte ruilt vader Gerrit met zijn broer Sjors die kwam naar de Zuidhaven 83 een winkel was begonnen.

GOUVERNANTE

Vanaf dat tijdstip is er nog één onderbreking. In 1945 wordt door het bombardement de winkel flink beschadigd en is tijdelijk buitengebruik. Na de oorlog trekt Teun Otto, als kapper in het pand tot dat vader Matthee besluit weer hoeden en petten te gaan verkopen. De petten worden gemaakt door zijn broer Merijn. Ondertussen was Annie Matthee naar België, getrokken, waar zij door een tip van een zus van haar vader op 25 oktober 1949 in dienst trad als gouvernante bij een joodse diamantair familie Dydja Berneman en Mathilda Grinsberg (Van Daelstraat, Borgerhout te Antwerpen). Na 6 jaar kwam aan dit dienstverband een eind toen zij werd aangereden door een auto en in het ziekenhuis in Antwerpen belandde. Vader Matthee vond het toen beter dan zijn oudste dochter weer naar Zevenbergen kwam.

STOMERIJ HELDRA & HANDWERK

Annie ging meehelpen, in de winkel, maar moest ook steeds meer tijd besteden aan de verzorging van haar ouders omdat hun gezondheid verder achteruitging. Dit heeft zij vol gehouden totdat haar moeder in 1963 en haar vader in 1973 (op 82-jarige leeftijd) overleed. Op zakelijk gebied was Annie Matthee steeds zelfstandiger gaan werken, mede ook omdat haar enige broer Bertus geen zin in de zaak had. Naast uitbreiding van het assortiment zocht zij ook naar andere, activiteiten die ertoe hebben geleid dat in 1958 in Zevenbergen een filiaal werd gevestigd van de Tilburgse stomerij Heldra.

Omstreeks 1969 trachtte een vertegenwoordiger van Phildar in Zevenbergen een winkelpand te huren. Annie Matthee had, daar wel oren naar, maar zag een verhuur niet zitten. Daarom besloot zij in nader overleg tot een niet geringe investering om zich zodoende als zelfstandig filiaal te vestigen. Eerder beperkte de verkoop zicht tot talloze bollen wol. In een later stadium werd het handwerk aan toegevoegd.

DANKBAAR

Annie Matthee kijkt met blijheid terug op haar leven tot nu toe en is ze dankbaar dat zij het zonder hulp heeft kunnen redden. Of zoals ze zelf zegt: “Ik heb veel meegemaakt, maar ook veel terug gehad”. Het werk heeft Annie altijd met veel plezier gedaan, mede doordat zij graag contact heeft met mensen.

De neven Ben en Ger Matthee hebben haar tot het laatste toe met liefde en alle hulp bijgestaan. Haar laatste woorden waren: “dank, voor wat jullie voor mij gedaan hebben…”.

De afscheidsdienst zal in besloten kring gehouden worden. Het zal plaatsvinden in de gebedsruimte van de Zeven Schakels te Zevenbergen.