De sporen uit het verleden - van onze familie - vinden wij de moeite waard om te bewaren voor de toekomst. Het verleden geeft reliëf aan ons heden en zet onze weg uit naar de toekomst.

 

In december 2017 hebben we een nieuw genealogisch databasepakket (Reunion 12) aangeschaft. Omdat we nog een grote inhaalslag moeten maken vanaf 2007 om alle data bij te werken is onze familiedatabase (met uitzondering van de nog levende personen ivm Wet van de Privacy (AVG)) niet raadpleegbaar. De uitvoering laat nog enige tijd op zich wachten omdat wij ons goed willen voorbereiden.

team Matthee.info