Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Al vele jaren proberen wij ons genealogisch plaatje rond te krijgen maar tot op heden tevergeefs.

Jan Matthee/Matthei, hovenier, bedrijfsleider, (afkomstig uit Turnhout) gehuwd Bokhoven (trouwboek) 1 jan. 1701 met Cornelia Geritsse van der Hoven. Haar vader Gerard Pouwelsse van der Hooven was in 1688 schepen van Bokhoven. Wij vermoeden dat de moeilijk te plaatsen familie van der Hoven van oorsprong niet van Bokhoven kwam maar van elders (pré 1600 uit Antwerpen of omgeving). De getuigen bij zijn huwelijk waren afwezig met uitzondering van een hooggeplaatste persoon, kannunik en plebaan R.D. Joannes Verhoeven van de St. Pieter te Turnhout.

Deze feiten, waaronder het bezit van een aanzienlijke boerderij in Hedel en een huis in Bokhoven, getuigen van een - voor die tijd - boven modaal inkomen maar uiteindelijk door de 'teloorgang van de katholieke adel' werd Jan in een 'neerwaartse spiraal' mee gezogen. Jan was hovenier/tuynier en werkte voor een van oorsprong Gelderse familie Van Heijdenrijck en later voor de kleinzoon Johan de Witt (bekende Dordtse regentenfamilie). Hij was hovenier maar ook bedrijfsleider en deed allerlei onderhoud aan sloten, dijken en landsgoederen en woonde en werkte in Hedel. In zijn latere leven verhuisde hij naar Puttershoek (Hoekse Waard, ann de andere kant ligt Dordrecht aan de Merwede) omdat hij door de familie Van Heijdenrijck/Van der Steen gevraagd was voor het beheer en onderhoud van de boerderij 'de Rustenburg' met de daarbij behorende landerijen.

Het geboortejaar van Jan ligt ongeveer tussen 1670-1673 (hypothese). Een zeer moeilijke tijd omdat nogal wat mensen zich verplaatsten. Het rampjaar (1673) was zeer nabij. De Franse troepen rukten op uit het zuiden naar de grote rivieren en vernielden veel eigendommen (zware beschadiging van het kasteel van Bokhoven dat het uiteindelijk geheel verwoest werd). De Zuidelijke Nederlanden waren los van Spanje en er ontstond in 1713 een Oostenrijks deel van de Nederlanden. Zij die zich niet konden conformeren aan de Habsburgers en loyaal waren aan de Spaanse koning (katholieken) vluchtten rond 1700 naar o.a. het noorden (de republiek der Verenigde Nederlanden). Er waren meer immigratiegolven zoals die van de Hugenoten (eind 17de eeuw). Uiteindelijk is ons onderzoek gefocust op de relaties tussen de families Van Heijdenreijck, Van der Poll, Van der Steen, De Witt, Van Steenhuijs en Proost omdat wij vermoeden dat mogelijk daar ergens de aansluiting ligt met de familie Matthee.

Maturo Movendo Modo | in bezadigde pas gaan wij voort.... 

Ben en Ger Matthee