Actuele stand/Current status

Actuele stand op 21 november 2019 familieboek en -reünie:

  • books               :    86
  • attendees:       :  122
  • followers*       :    85  * private Facebookpage: familygroup Matthee publication/reunion

Nog niet opgegeven/not yet given up?: please contacteer ons ->

De eerste nieuwsbrief 'Matthee Bulletin oktober 2019 nr. 22' is eind oktober de deur uitgegaan.

De officiële uitnodiging familiereünie 2020 en bestelling familieboek Matthee zijn in november verzonden! Belangrijk is dat u laat ons weten of deze informatie is ontvangen!


Graag informeren wij u over de 2dereünie en presentatie familieboek Matthee. Deze zal gehouden worden op zaterdag 11 juli 2020 in café, feestzaal, hotel & restaurant 'Bij Verhoeven', Kerkstraat 8, Zevenbergen (+31 (0)168 323925) aanvang 13.00 uur. De kosten voor deze middag bedragen € 35,- per persoon.

We official in form you about the 2nd familyreunion and presentation familybook Matthee on Saturday, 11 July, 2020 in café partyroom, hotel & restaurant'Bij Verhoeven', Kerkstraat 8, Zevenbergen The Netherlands (+31 (0) 168 323925) at 13h.00.
The first newsletter 'Matthee Bulletin october 2019 nr. 22' has been released at the end of oktober and the official invitation and information about this day are sent out in November! Important: Please inform us by email if you didn't receive any of this information!

Hinder van de opgebroken stadskern Zevenbergen

Aangezien een groot deel van de straten in de oude stadskern van Zevenbergen tot tenminste eind 2020 nog open zal liggen, omdat o.a. de oude haven gereconstrueerd zal worden, is het gedeeltelijk mogelijk om een rondleiding te geven.

Ook willen vele familieleden liever niet een hele dag vol activiteiten, zodat de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Hierdoor geven wij iedereen de gelegenheid om een boek aan te schaffen. Dit vergroot de kans dat meer familieleden zich opgeven, en er meer tijd is om uit het oog verloren familieleden weer te ontmoeten. Tevens zullen wij een aantal boeken (ca. 10) aan de archieven beschikbaar stellen, zodat een breed publiek er kennis van kan nemen. Maar ook een mooi naslagwerk is voor Zevenbergen en ons nageslacht.

BOTHER OF THE BROKEN CITY ZEVENBERGEN

Until at least at the end of 2020 is a large part of the streets in the old city center of Zevenbergen still partly not be open, because of for example the reconstruction of the old harbor, so it's not yet possible to give a tour.

We will also make a number of books (around 10) available to the archives, so that a wide audience can become acquainted with them. But also a nice reference work is for Zevenbergen and our offspring.

Familieboek bestellen?

Eindelijk is het zover en kunt u zich inschrijven voor het familieboek Matthee’. Het zal op 11 juli 2020 op de reünie gepresenteerd worden. Het is in een mooi formaat uitgevoerd, genaaid ingebonden, hardcover, leeslint, ca. 200 bladzijden met vele afbeeldingen in zwart/wit en kleur. Prijs is € 35,-.

Het boek begint met een uitgebreide inleiding gevolgd door een gedetailleerde weergave van alle genealogische gegevens over het geslacht Matthee. Het onderzoek heeft decennia lang geduurd. Dat heeft bijzonder veel gegevens opgeleverd: van Turnhout (B) over Bokhoven/Hedel en van Weesp naar Zevenbergen. Familieleden zijn ook geëmigreerd naar bv. België, Canada en Amerika. Er is dus veel te beleven.

Extra informatie over een gelijkwaardig boek kunt u ook vinden op deze link: www.matthee.info/biestraten/.

Dit is een bijzondere kans om in het bezit te komen van dit unieke boek.

De auteurs hopen dat u straks veel plezier zult beleven aan ons familieboek ‘Matthee’.

Omdat we niet iedereen hebben kunnen bereiken vragen wij u om zoveel mogelijk mee te denken/helpen om zo veel mogelijk contactgegevens te verzamelen en door te sturen. Met jullie hulp zal dit een fantastische dag worden.

---

ORDER FAMILY BOOK?

You can register for the "Matthee family book". It will appear in July 11th 2020 and is in a nice format, sewn bound, hardcover, reading ribbon, around 200 pages with many images in black and white and color. Price € 35,-.

The book starts with an extensive introduction followed by a detailed representation of all genealogical data about the family Matthee. The research has lasted decades. That contained a lot of data: from Turnhout (B) via Bokhoven / Hedel and from Weesp to Zevenbergen. Family members have also migrated to, for example, Belgium, Canada and America. So there is a lot to experience.
Additional information for a book like this can also be found on this link: www.matthee.info/biestraten/.
This is a special opportunity to get hold of this unique book.

The authors hope that you will soon enjoy our family book "Matthee".

Because we have not been able to reach everyone, we ask you to think along / help as much as possible in order to collect and send as many contact details as possible. With your help this will be a fantastic day.

 

Enige en geautoriseerde organisatie/Single and authorized organization:

© het familieboek Matthee & de familiereünie ‘Matthee’  

Teamleden © www.matthee.info & www.matthee.be (1 april 2019)

  • Ger Matthee: websitebeheer/eindregie familiereünie/eindredacteur familieboek Matthee
  • Ton Reniers/Peter Verhoeven/Paul van Gool/Lisanne Imholz: medeauteurs div. artikelen familieboek Matthee
  • Anita van Beek en Brit Deckers-Beckers: organisatie familiereünie
  • Danny Matthé en Lisanne Imholz: DNA onderzoek
  • Hans Nouwens: website ontwikkeling (nieuw) 2020
  • Donald Scherpenzeel: Thor@Productions.nl | fotograaf familiedag
  • Johan Matthee en Peter Verhoeven: verslaggeving krant | familiereünie Matthee
Team Matthee.info & .be

Ger Matthee | BREDA, THE NETHERLANDS | + 31 (0)6 48178903