Actuele stand/Current status

Actuele stand op 20 okt. 2019 familieboek en -reünie:

 • books               :    83
 • attendees:       :  116
 • followers*       :    85  * private Facebookpage: familygroup Matthee publication/reunion

Nog niet opgegeven/not yet given up?: please contacteer ons ->

Medio oktober de eerste nieuwsbrief 'Matthee' en einde dit jaar ontvangt u de officiële uitnodiging voor deze dag!


Nu nog  een kort jaar ‘voor de boeg’ heb ik navraag gedaan bij verschillende familieleden of er interesse is voor een familieboek en een familiereünie. Gelukkig geven velen familieleden zich op voor: de 2dereünie en presentatie familieboek Matthee op zaterdag 11 juli 2020 in café, feestzaal, hotel & restaurant Verhoeven aan de Kerkstraat 8 te Zevenbergen (+31 (0)168 323925).

Now less then a year "ahead" I have made an inventory with different family members to see if there is an intrest of a familybook and a familyreunion. And luckily many family members sign up for: the 2nd reunion and presentation family book Matthee on Saturday, July 11, 2020 in café partyroom, hotel & restaurant Verhoeven on Kerkstraat 8 in Zevenbergen (+31 (0) 168 323925)
Mid October the first newsletter 'Matthee' and at the end of this year you will receive the official invitation for this day!

Hinder van de opgebroken stadskern Zevenbergen

Aangezien een groot deel van de straten in de oude stadskern van Zevenbergen tot tenminste eind 2020 nog open zal liggen, omdat o.a. de oude haven gereconstrueerd zal worden, is het gedeeltelijk mogelijk om een rondleiding te geven.

Ook willen vele familieleden liever niet een hele dag vol activiteiten, zodat de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Hierdoor geven wij iedereen de gelegenheid om een boek aan te schaffen. Dit vergroot de kans dat meer familieleden zich opgeven, en er meer tijd is om uit het oog verloren familieleden weer te ontmoeten. Tevens zullen wij een aantal boeken (ca. 10) aan de archieven beschikbaar stellen, zodat een breed publiek er kennis van kan nemen. Maar ook een mooi naslagwerk is voor Zevenbergen en ons nageslacht.

BOTHER OF THE BROKEN CITY ZEVENBERGEN

Until at least at the end of 2020 is a large part of the streets in the old city center of Zevenbergen still partly not be open, because of for example the reconstruction of the old harbor, so it's not yet possible to give a tour.

We will also make a number of books (around 10) available to the archives, so that a wide audience can become acquainted with them. But also a nice reference work is for Zevenbergen and our offspring.

Familieboek bestellen?

U kunt zich inschrijven voor het ‘familieboek Matthee’. Het zal begin juli 2020 verschijnen en is in een mooi formaat uitgevoerd, genaaid ingebonden, hardcover, leeslint, ca. 200 bladzijden met vele afbeeldingen in zwart/wit en kleur. Mogelijke prijs ca. < 35 euro.

Het boek begint met een uitgebreide inleiding gevolgd door een gedetailleerde weergave van alle genealogische gegevens over het geslacht Matthee. Het onderzoek heeft decennia lang geduurd. Dat heeft bijzonder veel gegevens opgeleverd: van Turnhout (B) over Bokhoven/Hedel en van Weesp naar Zevenbergen. Familieleden zijn ook geëmigreerd naar bv. België, Canada en Amerika. Er is dus veel te beleven.

Extra informatie over een gelijkwaardig boek kunt u ook vinden op deze link: www.matthee.info/biestraten/.

Dit is een bijzondere kans om in het bezit te komen van dit unieke boek.

De auteurs hopen dat u straks veel plezier zult beleven aan ons familieboek ‘Matthee’.

Omdat we niet iedereen hebben kunnen bereiken vragen wij u om zoveel mogelijk mee te denken/helpen om zo veel mogelijk contactgegevens te verzamelen en door te sturen. Met jullie hulp zal dit een fantastische dag worden.

---

ORDER FAMILY BOOK?

You can register for the "Matthee family book". It will appear in early July 2020 and is in a nice format, sewn bound, hardcover, reading ribbon, around 200 pages with many images in black and white and color. Possible price around <35 euros.

The book starts with an extensive introduction followed by a detailed representation of all genealogical data about the family Matthee. The research has lasted decades. That contained a lot of data: from Turnhout (B) via Bokhoven / Hedel and from Weesp to Zevenbergen. Family members have also migrated to, for example, Belgium, Canada and America. So there is a lot to experience.

Additional information for a book like this can also be found on this link: www.matthee.info/biestraten/.

This is a special opportunity to get hold of this unique book.

The authors hope that you will soon enjoy our family book "Matthee".

Because we have not been able to reach everyone, we ask you to think along / help as much as possible in order to collect and send as many contact details as possible. With your help this will be a fantastic day.

 

Enige en geautoriseerde organisatie/Single and authorized organization:

© het familieboek Matthee & de familiereünie ‘Matthee’  

Teamleden © www.matthee.info & www.matthee.be (1 april 2019)

 • Ger Matthee: websitebeheer / eindregie familiereünie / eindredacteur familieboek Matthee
 • Ton Reniers/Peter Verhoeven / Paul van Gool: auteurs div. artikelen familieboek Matthee
 • Anita van Beek: Matthee.info
 • Brit Deckers-Beckers:  familiereünie
 • Danny Matthé en Lisanne Imholz: DNA onderzoek
 • Kees Goverde: fotomateriaal familieboek
 • Hans Nouwens: website ontwikkeling (nieuw) 2019-2020
 • Donald Scherpenzeel: Thor@Productions.nl | fotograaf familiedag
 • Johan Matthee: verslaggeving krant | familiereünie Matthee
Team Matthee.info & .be

Ger Matthee | BREDA, THE NETHERLANDS | + 31 (0)6 48178903