Groet uit Zevenbergschen Hoek

Toen wij met ons 'Biestratenboek' bezig waren, kwamen wij in het bezit van deze heel bijzondere postkaart die onze oma Adriana Biestraten in 1903 verzond aan mejuffrouw Cato (Catharina) Roels wonende in Etten (N.Br). Wij werden nieuwsgierig naar de personen die op de kaart staan en wat hun relatie met elkaar was.

Wij zijn er tot op heden nog niet in geslaagd er achter te komen hoe zij haar kende. Wat we tot nu toe weten is dat onze tante Annie Matthee (geb. Zevenbergen 1922) de familie Roels kende die op de Markt te Etten-Leur woonde. Zij heeft daar voor de oorlog een korte periode gewerkt kan ze zich herinneren. Wij vermoeden dat Cato Roels in juni 1903 met Hendrik van Ierssel ging verloven en dat onze oma haar daarom een kaart stuurde.

Verdere gegevens zijn:

Catharina Justina Maria Roels geb. Etten 6 juni 1877 en aldaar overl. 27 dec. 1959. Ze was lid van de Bond van het Heilige Hart, Katholieke Actie en Wit-Gele Kruis. Weldoenster der kerk. Gehuwd Etten 25 nov. 1903 met Henricus Cornelius van Ierssel geb. Etten 15 juni 1871 en aldaar overl. 27 okt. 1938.

Het is nu al heel lang geleden maar er zijn wellicht nog mensen die over deze familie Roels meer zouden kunnen vertellen.

Ger Matthee