Belangrijke oproep aan alle familieleden!

Het is van groot belang dat onze vernieuwde familiedatabase (Reunion 12) up-to-date blijft!

Eind 2018 zijn twee auteurs gestart met het schrijven van ons familieboek Matthee en onze verwachting is dat het gereed zal komen in de eerste helft van 2020. Het is dan ook van groot belang dat u allen meewerkt aan het controleren en doorgeven van andere relevante gegevens en evt. foto's. Ook bv. emailadressen en andere contactgegevens zodat wij u kunnen bereiken!

U krijgt in 2019 van ons nog een algemene mail over de voortgang van ons Mattheeboek en familiereünie.

Klik op op onderstaande link voor achterlaten van uw gegevens:

team Matthee.info


Important call to all family members! It is very important that our renewed family database (Reunion 12) remains up-to-date! At the end of 2018, two authors started writing our family book Matthee and we expect it to be ready in the first half of 2020. It is therefore very important that you all cooperate in checking and passing on other relevant data and possibly. photos. Also e-mail addresses and other contact details so we can reach you! You will receive a general e-mail from us about the progress of our Matthew Book and family reunion in 2019. Click on the link below to leave your details: team Matthee.info