Hoe zit het met onze privacy?

Gegevens van levende personen zullen wij niet zonder uitdrukkelijk toestemming van de personen verwerken (of publiceren) dat in verband wet de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Matthee.info & Matthee.be blijft de historische en stamboomonderzoeker ondersteunen maar door gegevens van levende personen eruit te filteren. Dus mag je als stamboomonderzoeker gegevens over levende personen verzamelen maar het delen ervan met anderen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan. Dan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op basis van die verordening horen wij bij stamboomonderzoek de volgende regels te volgen:

  1. Wij zullen de personen eerst informeren om wie het gaat.
  2. Wij laten aan hen zien om welke informatie het gaat.
  3. Wij vragen toestemming om de gegevens te publiceren.

Als alternatief kunnen we ook besluiten om geen gegevens openbaar te maken van personen die minder dan 100 jaar geleden zijn geboren. Daarnaast is het goed om terughoudend te zijn bij het publiceren van gegevens over familieleden die misstappen hebben begaan.

Zijn je eigen persoonsgegevens zonder toestemming gepubliceerd, spreek dan ons daarop aan. Komen wij niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die instelling houdt toezicht op naleving van de AVG.

bron: cbg.nl