Passie

De passie genealogie is ontstaan kort nadat ik, Ger Matthee, enkele familiebulletins 'De Matthaei" had gelezen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn ouders in de jaren '70 en 80',  deze bulletins in een dressoirlade hadden liggen. Al die tijd hadden zij deze voor mij bewaard en pas veel later toen ik mezelf erin verdiepte, besefte ik dat dit de basis van 'onze genealogie' werd. 

Hoe het begon

Toen ik in oktober 1986 met mijn speurtocht naar Joannes Matthei - onze eerst bekende voorvader - in de Antwerpse Noorderkempen begon, had ik contact met Anton en Margot van Gool-Matthee. Zij waren reeds veel eerder, volop bezig met onze familiegeschiedenis. We bespraken vol enthousiasme de aanknopingspunten die ik in de familiebulletins vond en onderzocht. Regelmatig kwamen wij samen om gegevens uit te wisselen, nieuwtjes te bespreken en onopgeloste stukjes van de puzzel in elkaar te schuiven. Naar aanleiding van deze contacten heb ik een goede start met mijn genealogisch onderzoek kunnen maken.
Met een genealogische database ter handen en enkele cursussen heb ik alle bronnen opnieuw bekeken en onderzocht. Dit leverde meer onderzoeksgegevens op waardoor ik nieuwe aanknopingspunten heb uitgediept. Deze website bevat een uitgebreid verslag van ons onderzoek naar onze eerst bekende voorvader.

Na vele jaren onderzoek is mijn broer Ben Matthee rond 2003 - die ik op de hoogte hield over de voortgang van mijn onderzoek - betrokken bij het onderzoek naar onze familiehistorie waarna we de pagina's in 2015 "in een nieuw jasje" gestoken hebben. Graag nodigen wij u uit een kijkje te nemen op onze geheel vernieuwde genealogische en historische website Matthee.info.

Ger Matthee (webmaster), Breda 2015