Ger W.H. Matthee

Ik kan me nog goed herinneren wanneer mijn passie voor genealogisch en historisch onderzoek is begonnen. In 1986 kreeg ik de bulletins van de familie Matthee weer onder ogen en werd mijn belangstelling gewekt om me verder te verdiepen in de herkomst van onze vroegst bekende voorvader Joannes Matthee. In de jaren 80 en 90 ben ik actief lid geweest van de Nederlandse Genealogische Vereniging (bestuurslid en contactdienst afdeling West-Noord-Brabant). Ik heb dit vele jaren met plezier gedaan maar einde de jaren 90 toch besloten om mijn functies neer te leggen. Simpelweg om meer tijd te kunnen besteden aan genealogisch onderzoek, heemkundige projecten en geschiedkundige vraagstukken.

Vanaf 2003 webbeheerder van deze familiewebsite, die eind 2015 geheel vernieuwd is. Samen met Ton Reniers schreef ik een bijna 500 pagina's tellend boek over mijn oma's familienaam van der Biestraten wat in mei 2017 uit kwam. Mijn passie werd mijn levenswerk! Sinds kort aktief bij Familiekunde Vlaanderen regio Kempen.

Ben G. Matthee

Historisch en genealogisch onderzoek en de interesse in onze familiegeschiedenis zijn onze gezamenlijke raakvlakken. En de passie groeide uit… Na vele jaren onderzoek is mijn broer Ben Matthee rond 2003 - die ik op de hoogte hield over de voortgang van mijn onderzoek - betrokken bij het onderzoek naar onze familiehistorie. Zijn grootste interesse gaat uit naar de vaderlandse en regionale geschiedenis (scheepshistorie, adel, regenten en notabelen van o.a. Dordrecht) en hij houdt zich bezig met algemene Nederlandse geschiedenis, verbanden met onze familie en geschiedkundige vraagstukken.

Onze grootste hartenwens is het vinden, van de voorouders van onze eerst bekende voorvader Jan Matthe(i) en het uitbrengen van een publicatie van de familie Matthee.