1. Afkomstig van Halle - Beerse?

Hier volgen de gezinnen waaruit onze eerst bekende voorvader Jan Matthee mogelijk afkomstig is...

Sinds 1986 zijn wij op zoek naar de aansluiting van de Nederlandse met (een van) de Zuidelijke Nederlandse (thans Belgische) families Matthee. Deze 'missing link' is gevonden maar berust op een hypothese. Op de hier volgende pagina volgen een aantal gezinnen die in de 'picture' zijn. Zij komen in aanmerking om verder uitgezocht te worden...

Hypothese 1: Joannes Matthe(i) (zie genealogie Matthee) gedoopt Beerse (heerlijkheid en lande van Turnhout) op 12 nov. 1673 met als doopgetuigen Frans Proost en Elisabetha Proost.
Uit de ouders Guilliam Matthei gedoopt Halle[1] 31 dec. 1630 (zijn ouders: Adrianus Thijs (Matthei) en Goba Guilians) en begraven Beerse 5 dec. 1685 gehuwd voor 1664 met Adriana Proost. Zij huwt (2de) met Peeter Stappers (vorster) Turnhout 31 maart 1693. Voor meer informatie over deze familie ga naar de volgende link: informatie. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Joanna Matthei (Jenneke) gedoopt te Halle op 6 maart 1664 (doopgetuigen: Joannes van Sand en Joanna de Reuver[2].
 • Elisabeth Matthei gedoopt te Halle op 30 mei 1665 (doopgetuigen: Joannes van de Velde en Cornelia van der Velde. Elisabeth werd als doopgetuige te Hedel opgegeven

! ---- Deze hypothese gaat pas op als deze twee gezinnen gelijk zijn aan elkaar ---- !

De ouders van deze kinderen hebben dezelfde voornamen!

 • Adriana Matthei gedoopt te Vosselaar op 14 aug.1666 (doopgetuigen: Cornelius Proost, Elisabeth Wouters)
 • Lucia Matthei gedoopt te Vosselaar op 19 nov. 1667 (doopgetuigen: Joannes Proost, Joanna Brocx). Er werd een Lucia Mathijssen als doopgetuige te Hedel opgegeven.
 • Joannes Matthei gedoopt te Beerse: 12 nov. 1673 (doopgetuigen: Frans Proost, Elisabetha Proost). Dit zou onze Jan wel eens kunnen zijn!
[1] Halle plaats ten zuidoosten van en ten noorden van Zandhoven (dorpen Zoersel, Schilde, Zandhoven vormen de gemeente Groot-Zoersel).
[2] (bron: parochieregister 0094 - 09-11-1997)

Guilliam is vermoedelijk een zoon van Joannes MATTHEI secretaris van Halle, geboren circa 1590. Gehuwd voor 21 sept. 1626 met Margarita van Bogaert.

Uit dit huwelijk van 1626 t/m 1648 zijn de volgende kinderen gedoopt[1]. :

 1. Anna MATTHEI, gedoopt (rk) op 21‑09‑1626 te Halle (B) (doopgetuigen: Guilielm van den Sande en Anna Vloers). Gehuwd met Frans Felbiers op 18-11-1646 te Halle (B).
 2. Joannes MATTHEI gedoopt (rk) op 18-06-1628 te Halle (B) (doopgetuigen: Drossaert, EH pastoor in Zandhoven en Anna Mues. Opm. Joannes was sekretaris).
 3. Wilhelmus (Guilielmus/Guilielm) MATTHEI gedoopt rk 31-12-1630 (doopgetuigen: Sebastiaan, Dielkens en Catharina Vervloet,  Joannes sekretaris van ... gehuwd met Margarita van Bogaert.
 4. Maria MATTHEI, gedoopt (rk) op 23‑01‑1633 te Halle (B) (doopgetuigen: Joannes van Dael en Margareta Dielkens).
 5. Joanna MATTHEI, gedoopt (rk) op 05‑04‑1635 te Halle (B) (doopgetuigen: pastoor Walravens in Halle en Cornelia Joostens). Gehuwd met Stephaan Eijsemans op 20-04-1666 te Halle en/of gehuwd met Adriaan Peelemans op 04-08-1667 te Halle (B). Joanna (man van Adriaan Peelemans) is op 27-10-1668 aan de gevolgen de pest in Halle (B) overleden.
 6. Joannes MATTHEI, gedoopt (rk) 04-10‑1638 te Halle (B) (doopgetuigen: Joannes Cegelers en Anna Geeraerts). Gehuwd voor 1669 met Elisabeth de Vischere[2].
 7. Martin MATTHEI, gedoopt (rk) op 13‑11‑1640 te Halle (B) (doopgetuigen: Joannes Geysers en Anna Smiets) en is overleden op 08-03-1644 te Halle (B).
 8. Petrus MATTHEI, gedoopt (rk) op 21‑05‑1642 te Halle (B) (doopgetuigen: Joannes Maes en Adriana Meulemans), overleden op 08‑03‑1644 te Halle (B).
 9. Petrus MATTHEI gedoopt (rk) op 25‑06‑1645 te Halle (B) (doopgetuigen: Joannes Michilissen en Joanna de Bock. Deze Petrus zou mogelijke naar Turnhout zijn verhuisd.
 10. Frans MATTHEI, gedoopt (rk) op 21‑06‑1648 te Halle (B) (doopgetuigen: Frans Bally en Anna Bervoets).

Ik zie een mogelijk relatie tussen de familie nl. in Vosselaar is een huwelijk geregistreerd van Petrus Mattei met Catharina d'Aalbrechts 1671 waarbij de getuigen Guilielmus Matthei en Joannes Matthei.

[1] Bron: Parochieregister 0094 - 25-10-1997
[2] Bron: Mariette Backs VVF Kempen
[3] Bron: Mariette Backs VVF Kempen

2. Afkomstig van Halle?

Hypothese 2:

 • Joanna gedoopt (rk) te Halle op 25-02-1669 (doopgetuigen: Joannes de Vischere en Magdalena van Sande)
 • Anna gedoopt (rk) te Halle op 28-02-1671 (doopgetuigen: Joannes van Laecken en Anna Broeckx)
 • Maria gedoopt (rk) te Halle op 06-03-1673 (doopgetuigen: Christiaan Nuijts en Maria de Vischere)
 • Joannes gedoopt (rk) te Halle op 05-12-1675 (doopgetuigen: Paul de Meijer en Catharina Vischers)
 • Anna gedoopt (rk) te Halle op 07-03-1678 (doopgetuigen: Hieronimus van Maldere en Maria Felbier)
 • Elisabeth gedoopt (rk) te Halle op 07-11-1680 (doopgetuigen: Guilielm Matte en Elisabeth Schaers)[3]

3. Afkomstig van Turnhout - Vosselaar?

Hypothese 3: Joannes Matthe(i) Allaerts ged. Beerse 28 juni 1660 en overl. aldaar 15 maart 1723, gehuwd Beerse 31 aug. 1686 met Maria Proost. Deze hypothese blijft plausibel en valt af omdat hij 81 jaar zou zijn bij zijn overlijden! Bovendien uit de telling van Beerse (1693) staat het volgende: Jan Matteus Allarts de jonge ende Maria sijne huijsvrouwe ende Anneken, Andries ende Maria henne kinderen en de Adriaen de knecht ende Anneken de meijtte. Jan Matteus had in 1693 de kinderen die in latere bronnen niet genoemd worden, dus komen niet overeen met die van onze Jan.

4. Geboortig van Turnhout?

Hypothese 4: Dan blijft er nog een feit over: "Het mysterieuze stukje papier, met een aantekening gevonden door Ben van der Hoven begin jaren 90 van de vorige eeuw".  Hierin word vermeld dat de vader van Joannes Adrianus Matheus en de moeder Maria Gisberti [....onleesbaar]. Deze aanwijzingen lopen uit op een dood spoor evenals de bronvermelding.

Wij schreven al eerder dat de doorbraak nog moet komen, als we kunnen bewijzen, dat we afstammen van bv. een van de Matthei-familie's, afkomstig uit de omgeving van Turnhout of Halle. Echter dit gegeven berust momenteel op speculatie. Er is nog veel onderzoek in de Belgische archieven nodig om meer bewijsmateriaal boven water te krijgen.

Wij moeten nog een selectie maken uit het bronnenmateriaal van het Stadsarchief van Turnhout omdat de toegang door de archivaris de heer Bart Sas opnieuw heeft opgesteld.