Vele familieleden stellen mij de vraag: “van wie ik een afstammeling ben”!
 
Gerardus Wilhelmus Hubertus (Ger) Matthee (sinds 2003 webbeheerder van de website matthee.info & matthee.be)), geboren Zevenbergen 9 februari 1962, vader van twee zonen Milan Matthee en Niek Matthee. Ik ben gehuwd in 2021 met Anita Matthee-van Beek. Mijn stamboom start bij mijn opa Gerardus Matthee (zie afbeelding). Graag nodigen wij uw uit een kijkje te nemen op onze genealogische en historische website: “matthee.info & matthee.be“.

Many family members ask me the question: “of whom I am a descendant”! Gerardus Wilhelmus Hubertus (Ger) Matthee (since 2003 web administrator of the website matthee.info & matthee.be)), born Zevenbergen February 9, 1962, father of two boys Milan Matthee and Niek Matthee. I am married in 2021 with Anita Matthee-van Beek. Our tree starts with my grandfather Gerardus Matthee. We would like to invite you to take a look at our genealogical and historical website: “matthee.info & matthee.be”.


Mijn voorouders zijn:

  • ouders: Hubertus Matthee & Petronella Bom
  • grootouders: Gerardus Matthee & Adriana Biestraten
  • overgrootouders: Hubertus Matthee & Anna Maria Kops (Tak 2)
  • betovergrootouders: Cornelis Matthee & Dymphna Nouwens
  • en verder…
 

GER W.H. MATTHEE

Ik kan me nog goed herinneren wanneer mijn passie voor genealogisch en historisch onderzoek is begonnen. In 1986 kreeg ik de bulletins van de familie Matthee weer onder ogen en werd mijn belangstelling gewekt om me verder te verdiepen in de herkomst van onze vroegst bekende voorvader Joannes Matthee. In de jaren 80 en 90 ben ik actief lid geweest van de Nederlandse Genealogische Vereniging (bestuurslid en contactdienst afdeling West-Noord-Brabant). Ik heb dit vele jaren met plezier gedaan maar einde de jaren 90 toch besloten om mijn functies neer te leggen. Simpelweg om meer tijd te kunnen besteden aan genealogisch onderzoek, heemkundige projecten en geschiedkundige vraagstukken.
Vanaf 2003 webbeheerder van deze familiewebsite, die eind 2015 geheel vernieuwd is. Samen met Ton Reniers schreef ik een bijna 500 pagina’s tellend boek over mijn oma’s familienaam van der Biestraten wat in mei 2017 uit kwam. Mijn passie werd mijn levenswerk!
 
Ger Matthee | Redacteur en regisseur : familieboek presentatie & familiereünie.

I can still remember when my passion for genealogical and historical research started. In 1986 I received the bulletins from the Matthee family again and my interest was aroused to delve deeper into the origins of our earliest known ancestor Joannes Matthee. In the 80s and 90s I was an active member of the Dutch Genealogical Society (board member and contact service department West-Noord-Brabant). I have enjoyed doing this for many years but at the end of the 90s I decided to give up my positions. Simply to be able to spend more time on genealogical research, local history projects and historical issues.
From 2003 web administrator of this family website, which was completely renewed at the end of 2015. Together with Ton Reniers I wrote an almost 500-page book about my grandmother’s family name van der Biestraten, which came out in May 2017. My passion became my life’s work!
 
Ger Matthee | Editor and director: family book presentation & family reunion.

BEN G. MATTHEE

 
Historisch en genealogisch onderzoek en de interesse in onze familiegeschiedenis zijn onze gezamenlijke raakvlakken. En de passie groeide uit… Na vele jaren onderzoek is mijn broer Ben Matthee rond 2003 – die ik op de hoogte hield over de voortgang van mijn onderzoek – betrokken bij het onderzoek naar onze familiehistorie. Zijn grootste interesse gaat uit naar de vaderlandse en regionale geschiedenis (scheepshistorie, adel, regenten en notabelen van o.a. Dordrecht) en hij houdt zich bezig met algemene Nederlandse geschiedenis, verbanden met onze familie en geschiedkundige vraagstukken. Onze grootste hartenwens is het vinden, van de voorouders van onze eerst bekende voorvader Jan Matthe(i) en het uitbrengen van een publicatie van de familie Matthee. En dat staat te gebeuren op zaterdag 11 juli 2020* in Zevenbergen (NL), boekpresentatie familieboek Matthee en reünie!

Historical and genealogical research and the interest in our family history are our common interfaces. And the passion grew … After many years of research, around 2003 my brother Ben Matthee – who kept me informed about the progress of my research – became involved in research into our family history. His main interest is in the national and regional history (ship history, nobility, regents and notables of Dordrecht, among others) and he is concerned with general Dutch history, relationships with our family and historical issues. Our greatest wish is to find the ancestors of our first known ancestor Jan Matthe (i) and to publish a publication from the Matthee family. And that is about to happen in the future, book presentation family book Matthee and reunion!
 
*Canceled in 2020 by Covid-19.