Doopboek Hedel

Op deze pagina vind u de dopen van de kinderen van het gezin Jan Matthee en Cornelia Geritsse van der Hoven. Opvallend bij de doop van de kinderen is, dat de naam van de vader door de pastoor op drie verschillende manieren werd geschreven. Bij het eerste kind Joannes Mathijssen en bij tweede en derde Joannes Maté het vierde en vijfde kind Joannes Mathei. Dit valt logisch te verklaren omdat de pastoor de naam op het gehoor in de registers inschreef. Op basis van de op deze pagina vermelde gegevens enerzijds en de te verwachte doopnamen die langs de eeuwenoude traditie binnen het oud-katholieke geloof aan de kinderen gegeven werd anderzijds, kunnen we een hypothetische veronderstelling (tabel in kleuren) opstellen.

Uit het huwelijk van Jan en Cornelia zijn de volgende kinderen te Hedel geboren:

1. Maria Mathijssen
Op 3 juni 1702 is gedoopt Maria wettige dochter van Joannes Mathijssen en Cornelia van der Hoven. Doopgetuigen zijn Paulus van der Hoven en Lucia Mathijssen.

3 junij baptijzata e(st) Maria filia legitma Joannes Mathijssen et Cornelie vander Hove conj(ugum) susc(eptores) Paulus van der Hoven et Lucia Mathijssen.

2. Adriana Mate
Op 11 aug. 1708 is gedoopt Adriana wettige dochter van Joannes Mate en Cornelia van der Hoven. Doopgetuigen zijn: Adrianus Prost en Joanna van der Hoven, daarvoor in de plaats Joes Wesselen die de doop hief.

11 august(i) baptijzata e(st) Adriana fil(ia) legitima Joannes Mate et Cornelia vanden Hove conj(ugum) susc(eptores) Adrianus Prost et Joanna van de Hove, que levanit (bovenschrift: cum) Joes Wesselen.

3. Joanna Mate
Op 2 okt. 1711 is gedoopt Joanna wettige dochter van Joannes Mate en Cornelia Geeritdde vanden Hove. Doopgetuigen zijn: Jois Proost en Elijsabeth Mate daarvoor in de plaats Paulus van der Hoven en Elisabeth Govers.

2 octobris baptijsata e(st) Joanna filia leg(emima) Joannis Mate et Cornelie jus Geeridde vanden Hove conj(ugum) susc(eptores) Joes Proost et Elijzabeth Mate levanit cum Paulus vanden Hoven et Elisabeth Govers.

4. Jois Mathei
Op  4 sep. 1714 is gedoopt Jois wettige zoon van Jois Mathei en Cornelia van der Hove. Doopgetuigen zijn Govert van der Beke en Elijzabeth Eeles daarvoor in de plaats Dina Kauwenbergh.

4 sept(embris) bapt(isata) e(st) Joes fil(ius) legit(imus) Jo(ann)es Mathei et Cornelie vander Hove conj(ugum) susc(eptores) Govert vander Beke, Elijzabeth Eeles cujus loco levanit Dina Kauwenbergh.

5. Geertruda Mathei
Op 16 okt. 1716 is gedoopt Geertruda wettige dochter van Jois Mathei en Cornelia van der Hoven. Doopgetuigen waren niet opgegeven.

16 octob(ris) bap(tisata) e(st) Geerarda fil(ia) leg(itma) Joa(nnis) Mathei et Cornelie van der Hoven conj(ugum) susc(eptores).

Conclusie

Jan en Cornelia hebben verschillende getuigen bij de dopen van hun kinderen opgegeven. Helaas waren deze getuigen aan de kant van de vader door omstandigheden afwezig. Zij waren afkomstig van de 'Heerlijkheid, stad en lande van Turnhout' omdat wij deze personen daar hebben teruggevonden. In 1716 zijn Jan en Cornelia maar gestopt om getuigen bij de doop van het laatste kind op te geven. In deze periode is de oorlog vanuit de zuidelijke gewesten, de Franse bezetting (vanaf 1694) al volop aan de gaan. En in 1702 rukken de Franse legers vanuit Limburg (de corridor van Overmaas) op naar het noorden over de Maas.

Meer hierover: oorlog vanuit de zuidelijke gewesten -->