O. Praem Cornelis M.A. (Kees) Matthee † (1913-1996)

Inleiding

Levensloop van Cornelis Michael Adrianus (Kees) Matthee (1913-1996) zoon van Adrianus Johannes Matthee en Joanna Maria van Boxel geb. Zevenbergen 1 juni 1913 en overl. Breda 10 maart 1996. Na een plechtig requiemmis is hij begraven op het abdijkerkhof van het Norbertijnenklooster in Tongerlo.

Kees Matthee, een enthousiaste en charismatische persoonlijkheid, de grondlegger en voorloper van ons familie-onderzoek die mij vele familieverhalen heeft toevertrouwd. Hij maakte deel uit van het familiecomité en leidde samen met Maria Deelen in zijn laatste levensfase als moderator van het Maranatha-huis aan de Baronielaan in Breda. Ik heb hem daar, tot vlak voor zijn overlijden, veel opgezocht. Hij als geestelijk leider heeft mij geïnspireerd om voort te gaan met o.a. het familie-onderzoek.

Een groot deel van zijn leven heeft hij gewijd aan de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), dat is een stroming binnen de Rooms-katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de Heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons.

De charismatische vernieuwing is een stroming binnen het christendom, die het accent legt op de Heilige Geest als gave van God en deze Geest opnieuw de ruimte geeft, zoals in de dagen van de eerste christengemeenschappen. Binnen de Rooms-katholieke Kerk is er een heel netwerk van personen, groepen en activiteiten met deze vernieuwende stroming verbonden. Dat netwerk wordt ook wel een beweging genoemd met als naam: de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

Loopbaan

  • Norbertus Lyceum te Roosendaal (eindexamen 1932)
  • opleiding tot priester Norbertijn te Tongerlo (B) (gewijd 1938)
  • 1939-1952 kapelaan te Roosendaal
  • 1952-1960 novicen-meester, professor en prior (1955), Priory Storrington West Sussex Engeland[1]
  • 1960-1963 kapelaan in Alphen (NB)
  • 1964-1966 godsdienstleraar aan het Norbertus en kapelaan van de St. Jan
  • 1966-1978 rector/docent St. Josef Ziekenhuis in Oosterhout (NB) en op 1 juli 1978 ontheven (op eervolle wijze) wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd
  • 1979-1980 werkzaam in het Holy Spirit Hospital Bombay India
  • 1980-1996 moderator Maranatha-huis (Sticht)[2], Baronielaan 258, 4837 BH Breda
  • maart 1996 na een plechtig requiemmis is hij begraven op het abdijkerkhof van het Norbertijnenklooster in Tongerlo
[1] De abdij van Tongerloo heeft in 1952 de priorij Storrington (Groot-Britannië) overgenomen van de Franse zusterabdij Frigolet. In 1889 werd een eerste Engelse gemeenschap van norbertijnen gesticht in Manchester. Later volgden stichtingen in Crowle en Spalding en de overname in 1952 van een priorij in Storrington. [http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_01690.htm]
[2] Katholieke stroming: Mensen van het eerste uur van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Ger Matthee