Armenchijns Hedel

(pag. 1)
Ontvangen vanden armen thijnsen deser heerlijkheidt en Baronije Hedell over de jaren 1728, en 1729 als volgt:
Meuwis Hendrix KIEVITS, bet. f. 3,12,0
Dries PETERSE, bet. f. 2,0,0
Jan MATE, f. 1,16,0
Ruth WOUTERS, f. 3,6,0
Tijs VAN ZAND, Ruth WOUTERSZ. en d’erve, Nijs SPIERINGS bet. f. 1,8,4
Marie SCHOCK bet. f. 0,18,0
de wed. Jan Teuwisse PLUEGERS, f. 0,18,0
Jan Tijsen VAN T ZANTS erven f. 0,16,8
de wed., Dirck VAN DE VELDE, bet. f. 1,0,0
Marten DE GRAAU ende wed. f. 3,0,0
Hendrick Jacobs JUIJN bet. f. 3,0,0
d.Wed. Jan Jacobs JUIJN bet. f. 2,18,0
[totaal pag. 1.] f. 22,6,8

(pag. 2.)
Claas VANT ZANDT bet. f. 4,0,0
d’Wed. Gerrit VAN DER STEEG bet. f. 12,0,0
Jan Mewise bet. f. 14,0,0
Adriaen VAN DER BECKE bet. f. 8,0,0
d’Wed. Hendrik Jacobse JUIJN bet. f. 2,2,0
Anna VAN DER LINDEN bet. f. 10,0,0
Mewis Hendrix KIEVITS bet. f. 3,0,0
Peter LABBERTE bet. f. 6,0,0
Wilm DEN BOLL, bet. f. 6,0,0
Hendrik Elisz. VAN OFFENBEEK bet. f. 3,0,0
d’Wed. Dirck VAN DER VELDE f. 3,4,0
d’Wed. Jan Jacobse JUIJN b. f. 6,0,0
Eijmbert Wilmse bet. f. 16,16,0
[totaal pag. 2.] f. 100,2,0

(pag. 3)
d’Erve Wilm RIJNEN bet. f. 27,16,0
Jan Peter DRIESEN bet. f. 12,0,0
Aart Arise DE BIE bet. f. 4,0,0
d’Mettje KIEVITS bet. f. 5,0,0
Jan Clasen en Hermen EMANS bet. f. 2,10,0
d’Wed. Wouter Marienus b. f. 8,4,4
Jan VAN MILL bet. f 10,0,0
d’Wed. Hermien CORSTEN bet. f. 5,0,0
Jan VAN MILL bet. f. 15,0,0
d’Wed. Dirck VAN DIEDEN f. 38,0,0
Jan Jacobse VAN VLIJMEN f. 7,0,0
Pieter van PIETERSON bet. f. 5,0,0
d’Wed. Hend. Jacobse JUIJN bet. f. 12,0,0
Tonis Joosten VAN HEKESE b. f. 11,18,8
Claas VAN DE LEUR bet. f. 5,0,0
Peter LABBERTE bet. f. 2,10,0
[totaal pag.3.] f. 160,18,12
[totaal pag.2.] f. 100,2,0
[totaal pag.1.] f. 22,6,8
Latria f. 283,7,4

(pag. 4.)
Ontfang van lantpagt den armen competerende oft aankomende als volgt:
Giel VAN DE LEUR bet. f. 46,0,0
Mewis Gijsbr. KIEVITS bet. f. 52,0,0
Peter SPIERING bet. f. 33, 0,0
Wilm RIJNEN bet. f. 2.10.0
Claas WENDRICKS bet. f. 3,0,0
Jan RIJNEN bet, f. 2,10,0
Claas WENDRICKS bet. f. 27,0,0
Aart Janse DE BIE bet. f. 6,8,0
Marienus GOOS bet. f. 34,10,0
Mewus Gijsb. KIEVITS f. 36,0,0
Arien WOUTERSE bet. f. 2,0,0
den zelven nog bet. f. 2,0,0
Aart Aarts DE BIE b. f. 4,10,0
[totaal pag. 4.] f. 263,8,8

(pag. 5.)
Claas WENDRICX bet. f. 8,0,0
Tijs STEVENS bet. f. 4,0,0
Claas WENDRICX bet. f. 6,10,0
Jacob KEUKENSCHRIJVERS bet. f. 23,10,0
Isack Janse bet. f. 2,10,0
Arien Pietersz. bet. f. 2, 10,0
Jan Teuwisz. bet. f. 17,0,0
Hendrick DE WIT bet. f. 18,0,0
Ruth Wouterse bet. f. 7,0,0
Hendrick VAN HOEFLAEK f. 10,0,0
Giel VAN DE LEUR bet. f. 47,0,0
Gijsbert CROCK bet. f. 61,0,0
Gijsbert PAPEGAAIJ bet. f. 15,0,0
totaal [pag. 5.] f. 222,0,0
totaal [pag. 4.] f. 263,8,8
laria f. 475,8,8
ontfang vand. tijnse f. 283,0,7,4
[totaal:] f. 758,15,12

(pag. 6.)
Volgt nog het gene den heer stadthouder wegens zijn Edele ende Edelen Mogende nog schuldigh is, alsmede wegens quade betaelt zoo in tijns als landtpagt mede aan den armen alhier:
d’wed. Frans VAN DER POORTEN onbet. den tijns somana f. 4,0,0
d’Erve Doris VAN DER STEEG onbet. den tijns f. 0,7,0
d’Erve Hendricx ROU nu haar Edel Mog. een tijns van f. 3,0,0
Pastorijenhof een tijns onbet. van f. 3,15,0
d’Erve Hendrick ROU, den stadthouder ELSEVIER een tijns van f. 15,0,0
d’Kerk alhier een tijns onbet. van f. 30,0,0
[totaal pag. 6.] f. 59,2,0

(pag. 7.)
d’Erven Hendrick ROU, een tijns van f. 10,0,0
Aart HENDRIX erven, een tijns onbet. van f. 9,12,0
Lijs Jansz. wed. Gerrit Claesz. een tijns onbet. van f. 6,0,0
d’Wed. Jan Arisz. DE BIE een tijns onbet. van f. 12,0,0
d’Wed. Leendert VAN LOO een tijns onbet. van f. 2,10,0
Wilm Petersz een tijns onbet. van f. 2,10,0
Pieter Pietersz. rest nog van tijns f. 8,0,0
Antonie Jooste VAN HEKESE rest nog van tijns f. 8,1,8
Jan Aartsz DE BIE een tijns onbet. van f. 2,10,0
Aart Janse DE BIE rest nog van landtpagt f. 1,11,8
Hendrick Gijsbr. DE ROU een landtpagt van f. 21,0,0
[totaal pag. 7.] f. 83,15,0

RAA, Rekenkamer van Gelderland | inv.nr. 3258 | inwoners Hedel 1728-1729