Historie en gedenkschriften van de Maatschappy tot Redding van Drenkelingen..., Amsterdam 1777 vijfde stukje