Familieonderzoek ‘stap voor stap’

1986 | aanzet onderzoek in de Belgische archieven

Ger Matthee herinnert zijn allereerste onderzoek wat plaats vond op 26 oktober 1986 in het Belgische Rijksarchief te Brussel. Hierna volgden al snel de andere archieven bv. Rijksarchief provincie Antwerpen te Beveren, Stadsarchieven van Antwerpen, Turnhout en Mechelen.

De in die tijd gestelde doelen waren:

  • inzicht krijgen in de Belgische archieven
  • kennis maken met de verschillende schrijfwijze van onze familienaam Matthee (het patronimicum) -> zie ook...
  • bestuderen samenhang verschillende populaties Mat/t/h/i/a/e/i/j/s/s/e/n in het oostelijk en later het westelijk deel van de provincie Antwerpen.

Digitaal schaduwarchief | Genealogische Archief 'De Matthaei'

In die tijd was het belangrijk dat er een digitaal schaduwarchief aangelegd werd. Dit archief werd door mij het Genealogisch Archief "De Matthaei" genoemd. Deze jaren kenmerken zich door de intrede en grote invloed van de computer. Door losstaande gegevens bij elkaar te brengen in een database (het toenmalige Research DataFiler (RDF) van de Mormonen en het latere 'Pro-Gen') is het mogelijk diverse verschillende Matthee families te reconstrueren. In de loop der tijd had ik zo'n 2500 records van verschillende naamdragenden Matt/t/h/a/e/i/j/s/s/e/n en T(h)e/e/i/u/w/e/n/s uit de doop-, trouw-, en begraafboeken van ca. 48 gemeenten (provincie Antwerpen) in een database opgebouwd en bijeengebracht. Echter bij een systeemcrash zijn deze gegevens in 2000 verloren gegaan m.u.v. een tussentijds gedrukt exemplaar.

Hieruit blijkt hoe talrijk onze familienaam is. Ik ondervond dat dit proces eigenlijk weinig vooruitgang opleverde en besloot het anders aan te gaan aanpakken.

1989-1992 | in de Nederlandse archieven

Het onderzoek in de Belgische archieven verliep moeizaam omdat ik niet langs mannelijke lijn verder terug kon komen. Ik ben met gegevens en bronnen uit het familiebulletins naar de Nederlandse archieven gegaan en heb de hele levensgeschiedenis van Joannes Matthee nauwkeurig gereconstrueerd. En daarmee werd elke akte opnieuw vastgelegd en opgeslagen. De nadruk kwam te liggen op het eigen maken van zijn levensgeschiedenis.

1992-1997 | terug in de Belgische archieven

Vanaf 1992 concentreerde het onderzoek in de Antwerpse Noorderkempen. Het onderzoek richtte zich op de eerste plaats op de herkomst van Jan Matthee. Hiervoor werden o.a. nieuwe bronnen zoals de bevolkingsregisters van Turnhout (de tweede helft van de 17e eeuw) onderzocht. Helaas gaven zij nog geen uitsluitsel over de ouders en de geboorteplaats van Jan Matthee.

Op het moment dat ik deze tekst schreef was de computer een hype en realiseerde ik dat computerprogramma’s erg in ontwikkeling waren. Deze gaven mij de mogelijkheid om reconstructies van bepaalde families te maken. Door diverse zoekopdrachten uit te voeren was het mogelijk gegevens snel met elkaar te vergelijken. In 2000 raakte ik door overgang naar een nieuwe computer veel gegevens kwijt waaronder een belangrijk databestand. Met het latere Prog-Gen een genealogisch databasepakket had ik snel circa 278 personen met de familienaam Matthee goed geregisteerd.

1997-2002 | verzamelen

Rond deze jaren werd het tijd om de verzamelde gegevens te gaan publiceren, maar helaas bleef het bij conceptteksten. In deze periode stond het genealogisch en historisch onderzoek naar onze familienaam op een laag pitje. Het was aan het einde van deze jaren dat mijn broer Ben Matthee ging mee helpen met het onderzoek.

2003 | idee

In de tweede helft van dit jaar ontstond het idee om een website op te gaan zetten. Bovendien na enkele interessante vondsten werd het onderzoek nieuw leven ingeblazen en werden na 10 jaar verschillende archieven opnieuw bezocht.

2004 | website in de lucht

Eindelijk in januari 2004 - na vele jaren - werd het ontwerp een eigen website: ‘De Matthaei’ (domeinregistratie: www.dematthaei.com) nu echt werkelijkheid. Na enkele maanden met dit project bezig te zijn, blijkt dat het steeds weer mogelijk is, zoveel nieuwe gegevens naar boven te halen, om de levensgeschiedenis van Jan Matthee verder in te kleuren.

2005-2011 | sluierende periode

Sluierende periode met nog maar weinig aanknoppingspunten. Domeinwijziging in www.matthee.info en onze website moest dringend herzien worden. Op 4 januari 2011 bereikte mij via e-mail genealogisch interessant nieuws. Cyriel Verbeek (archeoloog en historicus) uit Poppel (B) boog zich al tweemaal over ons genealogisch vraagstuk 'de missing link' en tipte ons over een mogelijke doorbraak maar helaas zag ik al gauw dat deze oplossing niet overtuigd genoeg was om dit vraagstuk op te lossen. Tot dat wij begin 2018 ons realiseerde dat de eerste hypothese wel spijkerhard moest zijn.

2009 | Eerste DNA onderzoek 

2014-2015 | domeinregistratie matthee.be en vernieuwde website

Extra uitbreiding van een extra domeinregistratie matthee.be.

2017 - heden | onderzoek Matthee versus Proost

De naam Matthee/Matthei komt veelvuldig in de Brabantse regio (NL) en de Antwerpse Noorderkempen (B) voor. Onze familienaam behoort tot patroniemen en verschijnt al met regelmaat in de 16de en 17de eeuw. De doorbraak moet echter nog komen, als we kunnen bewijzen dat we afstammen van bijvoorbeeld één van de Matthei-families, afkomstig uit de omgeving van Turnhout of Antwerpse Noorderkempen. Het onderzoek naar deze 'missing link' is na decennia nog steeds in volle gang. Aanvulling, vernieuwing en herstructurering van deze website matthee.info. Voor informatie over de voortgang van het onderzoek 'de missing link' naar de herkomst van Jan Matthee druk op [verder] onder aan deze bladzijde.

Webmaster Ger Matthee