Ancien régime: Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden

Met de term 'Ancien régime' wordt de periode bedoeld uit de Europese geschiedenis die begint aan het einde van de middeleeuwen en eindigt met de Franse Revolutie (periode vóór 1796). Maar in ons onderzoek staan de gebeurtenissen na de Negenjarige Oorlog - de periode tot 1702 centraal, waarbij wij de bestaande kennis van de militaire acties van de Fransen tot 1702 willen combineren met gegevens die in lokale archieven te vinden zijn. We proberen ons te verplaatsen in periode waarin Jan Matthee naar de Republiek migreerde en gaan in op de volgende onderwerpen: