Regenten van Dordrecht, wie waren zij?

Het blijft opmerkelijk dat alle kinderen van Jan Matthee getrouwd waren met duitse welgestelde personen. Ze hadden een goed inkomen zoals schipper, koopman of kunstenaar. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in de volgende feiten:

 • Dordrecht was een handelsplaats en had een unieke ligging met het achterland, daardoor had het een grote aantrekkingskracht voor mensen uit het het huidige Duitsland (bv het gebied van de Nederrijn - Nordrhein-Westfalen) om daar zich met succes te vestigen. Er was veel werkgelegenheid door de komst van deze emigranten.
 • Jan moet regelmatig voor zijn werk te maken hebben gehad met regenten of eigenaren uit Dordrecht en omgeving die veel goederen en landerijen in hun bezit hadden.
 • De regenten, aanwezig of opgegeven als getuigen bij de huwelijken van de kinderen van Jan Matthee waren invloedrijke mensen in en om Dordrecht. Zij waren vaak bestuurders van de Nederlandse steden in de 18e eeuw. Sommige waren gelieerd met de families Van Heijdenreijck, De Witt en Van der Steen.

Wie waren de getuigen genoemd bij de huwelijken van Jans kinderen?

 • mr. Pieter Hoeuft - raad en vroedschap van Dordrecht (1756), Raad van Dordrecht (1774): geb. te Dordrecht 11 okt. 1708, overl. te Dordrecht 24 okt. 1778, zoon van mr. Jacob en van Sophia Everwijn. Hij studeerde in de rechten te Utrecht, waar hij in 1729 is ingeschreven en in hetzelfde jaar promoveerde. Hij vestigde zich in zijn geboortestad (Dordrecht), en was er raad en vroedschap (1745), schepen in 1753 en volgende jaren, en in 1771 burgemeester. In een akte van die datum staat beschreven dat: mr. Pieter ’t Hoeuft eigenaar wordt van de boerderij Reestein met alles wat erbij hoort en de rietvelden met de verdere aanwassen in de Koedood.
 • mr. Johan de Witt ---> zie genealogie de Witt
 • Cornelis Pieter Pompe - van Meerdervoort, heer van Zwijndrecht | geboren Dordrecht 27 aug. 1721 gehuwd in 1750 met de weledele jonkvrouw Maria Mattheusdr. Onderwater.
 • mr. Willem Reepmaker, heere van Stevenshoek | gehuwd in 1739 met Johanna op de Camp
 • Mattheus Rees x Cornelia Vingerhoedt | datum ondertrouw Dordrecht 04-12-1711
 • mr. François vanden Brandeler | geb. te Dordrecht 16 maart 1708, overl. aldaar 17 april 1771, was de zoon van Mr. Johan van den Brandeler (1) en Margaretha Johanna van Mewen. Hij was evenals zijn vader lid der stedelijke regeering in zijne geboorteplaats; Acht 1733-34, Schepen en Oudraad 1734-48, Ontvanger der verpondingen 1731-44, Veertig 1738, Burgemeester 1750, 1753-54, 1758-59, 1768-69. Ook was hij van 1753-70 Baljuw van Zuid-Holland en van 1763-66 Gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze. Hij was gehuwd Dodrecht op 06-04-1734 met Anna Sophia Repelaer, en had tien kinderen.
  Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4(1918)–P.J. Blok, P.C. Molhuysen: Het Geslacht van den Brandeler ('s Grav. 1879). Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen) Jan Leendert van Dalen over François van den Brandeler 

Op 3 april 1741 kocht François van den Brandeler, oudraad van Dordrecht, een "stallinge" met een koetshuis daarnaast, staande op de Vest op de hoek van de Kleine Spuistraat tussen die straat aan de ene zijde en het huis van Aart van Cappel aan de andere zijde, voor 820 gulden gereed en contant geld.

(ORA Dordrecht inv. 817, f. 820, f. 21v)