In de Rekenkamer van Gelderland over de Baronije van Hedel werden veel zaken bijgehouden zoals inkomsten en uitgaven van de Baronije van Hedel maar er bevinden zich allerlei interessante stukken om de familiegeschiedenis over het leven van Jan Matthee. Zo lezen we in de Gelderse Rekenkamer van Hedel dat hij zeker gedurende 7 jaar (1719-1725) verschillende stukken land voor één jaar heeft gepacht.

jaar:      Rek.      Informatie:                                                                                     Bedrag:     Blz.:

1719     3448     Jan Matthé heeft gepagt d’ Engsteeg tussen de Woort en de Heuvel: f. 11,5,10: blz. 22

1720     3449     Thienden der Baronije Hedell, Reyersackers: Jan Matthé voor: f. 34,17,8: blz. 5

1720     3449     De Middelinge, Jan Matthé voor: f. 36,17,8: blz. 5

1720     3449     Jan Matthé heeft gepagt 7 hont den ouden kerkhoff, 4 hont nevens den selven voor een jaar als voor: f. 25,17,8: blz. 5

1722     3451     Jan Matthee heeft gepagt 5 mergen de Grient buijtendijck en desen voorz. Waard voor een jaar als voor: f. 46,2,8: blz.14

1722     3451     Jan Matthee heeft gepagt 3 mergen de Hommelcampen voor een jaar als voor: f. 37,2,8: blz.21

1723     3452     De Haarense, Jan Matthé voor: f. 47,16,4: blz. ?

1723     3452     Jan Matthé heeft gekogt het hout op het randeeltje tegensover het Bosweertje volgens conditie van den 17 7b 1723 voor randsoen: f. 18,0,0: blz. 41                       

1724     3453     Westenackers, Jan Matthee voor: f. 37,2,8: blz.?

1724     3453     Binnenlanden, Jan Matthe heeft gepagt 7 hont den ouden kerkhof en 4 hont nevens den selve voor een jaar als voor: f. 37,2,8: blz.?

1724     3453     Jan Matthe heeft gepagt d’Engsteegh tussen de Woord en den Heuvel voor een jaar als voor: f. 11,5,0: blz. ?

1725     3454     Jan Matthei heeft gepagt d’Engsteegh tussen de Woord en de Heuvel voor een jaar als voor: f. 16,17,8: blz  ?

bron: RAA: Gelderse Rekenkamer 012, zie bovenstaande inv.nrs.