Van der Biestraten, De Labistrate, Biegstra(a)ten

door Ger Matthee en Ton Reniers

Ruim een kwart eeuw geleden is de eerste auteur begonnen met zijn onderzoek naar het geslacht [Van der] Biestraten. Zijn grootmoeder, Adriana Johanna Maria Biestraten, zou de nog laatst levende van haar geslacht geweest zijn. Deze bewering en de stelling dat haar huwelijk met zijn grootvader Matthee in de ogen van haar familie een mésalliance was, maakten hem nieuwsgierig. De vertellingen van Annie M. Matthee, een zuster van zijn grootvader, geven, tot op de dag van vandaag, het onderzoek een boost. De vele gegevens die uit de oude boeken tevoorschijn kwamen, getuigen van een geslacht dat in vroegere eeuwen omvangrijk en soms heel vooraanstaand is geweest. Het laatste gold nog sterker, toen naast de Antwerpse adellijke tak ook nog de Parijse adellijke tak werd ontdekt.

In samenwerking met de tweede auteur zijn al deze gegevens geordend en in deze publicatie beschreven. Het resultaat is een geschiedenis van een familie in al haar complexiteit en gevarieerdheid, gebaseerd op talloze feiten en enkele onderbouwde hypotheses. De auteurs zijn zich ervan bewust dat in dit boek toch nog gegevens zullen ontbreken. Zo zal onderzoek in de Archives Nationales in Parijs zeker nog meer gegevens over de pijlsnelle maatschappelijk stijging van genoemde tak opleveren. Beide auteurs willen dit graag overlaten aan de na hen komende generaties.

Grootmoeder is inderdaad de laatste van haar geslacht geweest, dat meer dan 6 eeuwen lang zich op lokaal niveau in de voorste gelederen van de boerenstand heeft weten te handhaven. Het geslacht leeft echter, via een andere tak, in mannelijke lijn wel voort onder de naam Biegstra(a)ten. Frans en Jos Biegstraaten hebben talrijke gegevens vanaf de Leidse periode (dus vanaf ca. 1700) tot heden belangeloos ter beschikking gesteld. De naam Biestra(e)ten is echter niet uitgestorven, want in Antwerpen en omgeving dragen nog enkele dames deze naam. Zij zijn de laatste afstammelingen van het geslacht Canters in Gilze, waarvan een tak aan het einde van de 16de eeuw de naam Van der Biestraten aannam.

De sluitingsdatum heeft plaatsgevonden op 8 februari 2017. In mei 2017 is deze publicatie onder ISBN nr. 987-90-826876-0-6 verschenen. Informatie: Ger Matthee