Geslachtsnaam Matthee

Patroniem

De naam Matthee/Matthei is een patroniem en verschijnt al met regelmaat in de 16de en 17de eeuw op diverse plaatsen in de Brabantse regio (NL) en de Antwerpse Noorderkempen (B). Doordat erfelijke familienamen in de 17de eeuw breed gangbaar werden, was vooral het patroniem als nadere aanduiding van een persoon in gebruik. In de Van Dale (Groot woordenboek van der Nederlandse Taal) wordt het patroniem omschreven als ‘familienaam afgeleid van de naam van de vader’.

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Vooral bij de algemene invoering van de familienaam in 1811 zijn veel patroniemen als familienaam in gebruik gekomen. Daarmee verloor het echte patroniem definitief zijn rol en in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) er nu ook geen veld voor. Dat heeft in de vorige eeuw met enige regelmaat problemen gegeven voor ouders die om de een of andere reden toch een patroniem in de naam van een kind opgenomen wilden zien. Dat zou in de officiële registratie alleen als voornaam kunnen. Nu is het patroniem taalkundig geen voornaam, maar welke belangen worden geschaad als een kind toch op de plaats van een laatste voornaam een patroniem in de naam krijgt? De hele naam heeft dan een vorm die historisch gebruikelijk kan worden genoemd.

Variaties in de familienaam

Schrijfwijze

Door Jan’s schrijfwijze verdween de 'i' en werd onze familienaam uiteindelijk geschreven als Matthe(e).

 

Uit bronnenmateriaal (Nederland)

Mathee, Matteé (Bokhoven 1701), Mathei (Hedel 1725, 1726), Matthei (Bokhoven 1701), Matthijssen (Hedel 1702), Matthe (Puttershoek 1734, 1735 Strijen 1736, 1737, Dordrecht 1741), Matthé (Hedel 1703, 1725, 1731, 1739, Dordrecht 1743), Maté (Hedel 1708), Matté (Dordrecht 1799), (Nuland 1728), Mathia (1730), Matti (1736), Matthi (1739), Mattheus (1740), Matte (1741, Rotterdam 1765, 1768, 1810), Mattij (1753, Dordrecht), Matthee (1703, Dordrecht 1786, Tuil 1720), du Matté (Dordrecht 1792), Mathie (Dordrecht 1802), Matthée (Noord-Brabant 20ste eeuw).

Links:

Naamkunde.net | Informatie over voor- en achternamen en ontstaansgeschiedenis

Naamkunde op het Meertens Instituut | Naamkunde

Opmerkelijke voornamen in de GBA | Patroniemen en familienamen

Nederlandse Familienamendatabank | Zoeken naar familienamen