Rooms-katholieke huwelijksinschrijving

Op vrijdag 1 januari 1701 te Bokhoven zijn een wettig huwelijk aangegaan en ingeschreven voor het huwelijk ten overstaan van de eerbiedwaarde heer Jo(ann)es Verhoeven, kannunik en plebaan te Turnhout en tijdelijk getuige bij vacature (=door afwezigheid van pastoor Folcoldus Smits) Jo(ann)es Matthei uit Turnhout en Cornelia Gerritse van der Hoven uit Bokhoven.[1]

1 jan(uari) 1701

Legetime contraxerunt coram adm(odum) r(everen)do d(omi)no Joe(s) Verhoeven can(nuni)o et plebano Turnhoutani et testibus ad hoc vocatis Jo(ann)es Matthei ex Turnhout et Cornelia Geritsse van der Hoven ex Bochoven.

Deze huwelijksinschrijving door de rooms-katholieke kerk geeft enige informatie over Jan’s herkomst. Helaas ontbreken de akten burgerlijke trouw van Hedel uit periode 1696-1747 (wettelijk huwelijk) en de getuigen zodat we over minder informatie kunnen beschikken. Het zou ook kunnen dat Jan in een andere plaats in ondertrouw is gegaan.

*Pastoor Folcoldus Smits, pastoor van Bokhoven van 1684-1712.[2]

[1] AvB = Abdij van Berne in Heeswijk-Dinter | Kerkachief Bokhoven | inv.nr. 65 DTB Bokhoven (1686-1768) | De orginele registers van Bokhoven bevind zich in de Abdij van Heeswijk
[2] AvB: Kerkachief Bokhoven | inv.nr. 460

Opmerking: AvB: Abdij van Berne in Heeswijk-Dinter augustus 2009 (inventaris van het archief der parochie Bokhoven | Door mr. J.A.M. Hoekx met medewerking van K.M.H. Koppe. 1969. pagina 19) Doop-, trouw-, dood- en begraafboeken (n.b. zie ook inv.nr. 130)