Fragmentarische genealogie van het geslacht Van der Hoven

Het geslacht van der Hoven/van der Ho(o)ve(n)/van der Hoeven, ook wel als Verhoeven, is in het Brabantse maar ook daarbuiten een veel voorkomende familienaam. De katholieke families die vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden gemigreerd waren van invloedrijke adelijke geslachten. Bv het geslacht Van Immerzeel, afkomstig uit Lier, die het soeverijne graafschap Bokhoven in de 16de en 17de eeuw Bokhoven lange tijd in bezit heeft gehad is uiteindelijk naar Loon op Zand vertrokken.

Belangrijke overwegend katholieke Bokhovense families hadden nauwe banden met elkaar zoals Van Heijdenreijck, Van den Hoven, de Groot, Van Eijck en Clercx. Het vermoeden bestaat dat de familie van der Hoven van oorsprong niet uit Bokhoven afkomstig is. Uit enkele schaarse bronnen van b.v. Bokhoven en Engelen hebben wij enkele sporen kunnen ontdekken die leiden naar plaatsen Haarlem en Vlijmen. Mogelijke zou deze roomse familie vóór 1600 uit Antwerpen/de provincie Antwerpen afkomstig kunnen zijn. Veel families zijn in emmigratiegolven richting het noorden gevlucht door het eerste beleg van Antwerpen van Hertog Alva met de Spaanse Furie (1566) gevolgd door het eerste beleg van Hertog Alva (1576) en tweede beleg door Hertog Farneze (1585) waardoor Antwerpen viel. De Antwerpenaren kregen nog maximum nog 4 jaar de tijd om zich tot het katholicisme te bekeren...

Een van de documenten die in de archieven terug te vinden zijn is een overdracht van een huis in Bokhoven aan Geraert Poulussen van der Hooven en een groot stuk land op 'de Hoefslag' te Engelen. Ook Vlijmen is een vaak genoemde plaats in de Bokhovense bronnen in relatie tot deze familie blijkt uit de volgende bron.[1]

[1]: Uit de boedelverkoop van Anna van Heijdenreijck

Voogdijrekening

Uit de voogdijrekeningen met Jan Matthee als aangesteld voogd in de tijdspanne 16 aug. 1694  - 16 maart 1701 aangeven, blijkt dat het huis naast (ten westen) ‘de Molenwerf’ verhuurd was voor de periode (1694-1699) van 6 jaar aan Hendrick Anthonisse van Eijck.[1] Dit dossier bevat 33 pagina’s en de momboiren waren Huijbert Otten van de Oever en Jan Jansen van der Hoven (uit Vlijmen) waarbij er de zaken werden geregeld voor de nagelaten kinderen Paulus en Joanna van der Hoven. Hun ouders waren Geerit Pouwelssen van der Hooven en Maijken Jansen Coppens.

Verhuur

Het huis werd dus verhuurd aan Hendrick Anthonissen van Eijck wat in maart 1699 nog werd gerepareerd. Jan heeft waarschijnlijk niet op dit adres gewoond en daarom vermoeden wij dat Jan ergens rond die tijd in Bokhoven neergestreken is want kort daarop trouwde hij op 1 januari 1701 met Cornelia Geritsse van der Hoven. Rond het neerstrijken van Jan Matthee zijn er veel speculaties omdat overtuigend bewijs nog niet hebben gevonden.

het huijs staende binnen desen Graefschap Bockhoven aent oisteijnde de rendanten hebben op den 23 mert (1695) betaelt aen calck en nagel tot reparatie van t'huijs aent moleneijnt eenen gulden, twee stuijvers en int verhueren van t'huijs verteert en noch aen de onmondige in constant gelt aanlanght eenen gulden, thien stuijvers comt t'samen: 2, 17, 0. Depost gebleecken: ontvangen anno 1695-1699 de rendanten voor ontfangh een jaer huijshuere van Hendrick Anthonissen van Eijck* ter somme van: 26, 10, 0.

[1] SAH: Schepenbank van Bokhoven 1587-1881, Minuten van verkopen en overdrachten nr. 614

* Henrick Anthonissen van Eijck was schepen van Bokhoven in de jaren 1727, 1730, 1731.

Verbanden

Het geslacht van der Hoven is een veel voorkomende familienaam zowel in het Brabantse maar ook daarbuiten daarom is het niet gemakkelijk deze familie goed te traceren. Wij vermoeden dat deze familie niet uit Bokhoven afkomstig is maar elders kwam. Uit de schaarse bronnen (Bokhoven, Hedel en Bommelerwaard) hebben wij een doodlopend spoor. Gegevens over de familie VAN DER HOVEN zijn van harte welkom. Een voor de hand liggend verklaring is dat deze familie (vóór 1600) uit de provincie Antwerpen of Antwerpen (stad) afkomstig kunnen zijn. Na het beleg van Antwerpen in 1566 zijn vele families richting het noorden gevlucht. U kunt zien dat er veel losse eindjes en weinig aanknopingspunten zijn in onderstaande genealogie...

 

I.1

 

 

 

II.1

 

 

 

 

 

II.3

Genealogie

Paulus van der HOVEN, geb. rond 1600. Gehuwd rond 1635 uit dit huwelijk mogelijk:

  1. Hendric Paulussen van der HOVEN (zie II.1).
  2. Everhardus Paulussen van der HOVEN, geb. rond 1630, overl. voor 1688.
  3. Gerardus Paulus Joes van den HOVEN (zie II.3).

Hendric Paulussen? van der HOVEN, geb. rond 1630, overl. na 1675.

Gehuwd met N.N. uit dit huwelijk:

  1. Anna Hendricx van der HOVEN, geb. rond 1640.
SAH: Schepenbank Bokhoven RA nr. 245 "Akte van overdracht van vijf hond land op Hoefslag gelegen onder Engelen door Willem LEERS en Anna Hendricx VAN DER HOVEN uit Haarlem aan Geraert Poulussen VAN DER HOVEN Bokhoven, 07-06-1688.

Gehuwd rond 1660 met Wilhelmus LEERS, geb. rond 1635. Wonende: te Haarlem.

Gerardus Paulus Joes van der HOVEN, schepen van Bokhoven (1680), geb. rond 1640 en overleden na 1688. Gehuwd voor de kerk (rk) Bokhoven 18 sep. 1670 Gerardus Pauli met Maria Jansen (GIJSSELS/COPPENS) (getuigen: Alegonda Hendricx en .... van Eijck) geb. rond 1642 en overl. na 1671.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelia Geritse van der HOVEN, ged. (rk) Bokhoven 5 feb. 1675 (doopgetuigen: Henricus van der Hoeven, Maria Willemsen, Joanna Wilmsen van Wiert ex Bochoven) overl. te Puttershoek, begraven aldaar 17 mei 1731.

Gehuwd voor de (rk) kerk Bokhoven 1 jan 1701 (getuigen: niet opgegeven) in het bijzijn van Z.E. heer Joannes Verhoeven, kanunnik en plebaan van de St. Pieter te Turnhout met Joannes MATTHEE (zie genealogie), tuynier, procuratiehouder, bedrijfsleider, mogelijk geb. rond 1673 ex Turnhout, verdronken Dordrecht 7 nov. 1741 en begr. Puttershoek 10 nov. 1741.

  1. Paulus Gerartsen van der HOVEN, ged. (rk) Bokhoven 30 okt. 1677 (getuigen: Henricus Jois en Joanna Dilissen).

Gehuwd voor de kerk (rk) Bokhoven 24 feb. 1702 (getuigen: Petrus de Meulemeester, koster van RK kerk te Bokhoven en Geertuida Stam) met Maria Jacobs SCHAYMANS.

  1. Joanna van der HOVEN, ged. (rk) Bokhoven 12 feb. 1683 (getuigen: Martinus Dickers en Adriana de Groot ex Bochoven) overl. aldaar 20 aug. 1756.

Ondertrouwd Hedel 13 april 1714 (getuigen: Jan Klaas de Klein en Joanna Gerit van Driel) gehuwd voor de kerk (rk) Hedel 29 maart 1714 (getuigen: Jan Klaas de Klein en Joanna Gerit van Driel) met Govert Adriaense van der BEKE, geb. rond 1680, overl. aldaar 25 maart 1743.

RAA: Hedel 3455
  1. Joannes Geeritse van der HOVEN, geb. en overl. Bokhoven 1696.
RAH: Schepenbank van Bokhoven 1587-1881, Minuten van verkopen en overdrachten nr. 614