mr. Pieter Jacques van Heijdenreijck

Petrus Jacobus Van Heijdenrijch, ridder, raadheer en meester van de rekwesten in de Hoge Raad of Grote Spaanse Raad van Mechelen (9 juli 1690), licentie in de Rechten, advocaat Grote Raad van Mechelen, geboren Hedel tussen 1638-1641[1], overleden te Dordrecht (volgens J.F. Foppens), begraven Mechelen (B) 19 sept. 1711 en bijgezet in het koor van de Sint Jan de Doperkerk Mechelen (B).[2]

[1] RAR: Regionaal Archief Rivierenland (NL) | 08 RK Hedel Doop 1633-1634, 1642-1645, 1647, trouw 1643, 1648 | Driel Doop 1633-1634, 1642, 1644, 1647 (DTB-0913), wegens hiaaten in de DTB-boeken van Hedel tussen de jaren 1635-1641 waardoor de doopdatum niet meer is te achterhalen.

[2] Parochieregisters Mechelen (B), begrafenissen register 163 bladzijde 161 | Type begrafenis: koorlijk | Opmerkingen: raadsheer in de Grote Raad, officie gecelebreerd op 1 oktober. 
Maar een aanvulling deze noot dat de Mechelse jurist, historicus en genealoog Octave Le Maire duidelijk opmerkt dat J.F. Foppens ten onrechte meende dat hij in Dordrecht overleed n.b. op dezelfde dag!
Petrus Jacobus van Heijdenrijck werd begraven in Mechelen in de kerk van Sint-Jan op 19 september 1711. Het parochieregister vermeldt: Is gesoncken den E(erwaard)en Petrus Jacobus van Heijdenrijck man van vrauwe Marie van den Steen, raet van sijne Ma(jestei)ts grooten raede alhier. Het officie is gecelebreert met een choorlijck den 1 october.

Sint Janskerk Mechelen (B)

Gehuwd met jonkvrouw Anna Petronella Rogerius Proost in Wouw (Wouden) bij Bergen op Zoom 22 maart 1669 het bijzijn van Beatrix en Gisberta Heijdenrijch, zussen van de bruidegom.[3] Zij was gedoopt (rk) Gastel 22 juni 1644 (rk) (doopgetuigen: d(omi)nus Petri Proost en Anna van Hemelsvelt) dochter van jonkheer Rutgerus Proost, secretaris van de stad en Baronie van Zevenbergen (1643) en Elisabeth van Eijck. Niet in Mechelen overleden omdat er in het begraafregister stond geschreven: "over 3 oft 4 weken is gestorven op een ander, buijten begraven". De mis was opgedragen in de Sint Romboutskathedraal Mechelen (B) 28 juli 1685.[4]

[3] De Ware Vrienden van het Archief: idem

[4] Parochieregisters Mechelen: begrafenissen register 38 bladzijde 226 | Type begrafenis: kercklijck uijtvaert | plaats: Meulestraet. Opmerkingen: over 3 oft 4 weken is gestorven op een ander, buijten begraven.
[4] De Ware Vrienden van het Archief: bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, http://www.dewarevrienden.net, 2007-2015: Sint-Romboutskathedraal te Mechelen | SAMprh029 | Opmerkingen: Vernieuwing van huwelijk van 22 mrt 1669 in Wouden (Wouw) bij Bergen op Zoom. Beatrix en Gisberta Heijdenrijch, zussen van de bruidegom, waren getuigen in 1669.

Eerste huwelijk

Vernieuwing* van dit huwelijk (1e) (rk) Sint-Romboutskathedraal Mechelen (B) 14 maart 1678 het bijzijn van Joannes Govaerts, pastoor van de Sint-Janskerk te Mechelen en Guillielmus van Heijmbeeck.[5]

Sint Romboutskathedraal Mechelen (B)

 

* Waarom dit huwelijk opnieuw in Mechelen moet herhaald worden, lijkt ons niet geheel duidelijk. We zouden kunnen kijken of het te maken heeft een ouderlijke toestemming?
Als we de leeftijd van Anna bereken in 1669 dan is ze nog geen 25 jaar op de dag van het huwelijk, dus niet volwassen.

Pieter J. woonde met zijn gezin vanaf okt. 1670 in de Meulenstraet te Mechelen, dit blijkt uit een vermelding in het overlijdensboek van 1685. In 1694 te Puttershoek troffen wij een vermelding van een overleden kind van dit echtpaar aan. Petrus Jacobus woonde met zijn gezin in Mechelen in de Molenstraat en mogelijk huurde hij het eigendom van advocaat Fouquier dat gelegen was in de Molenstraat aan de zijde van Tichelrij. In 1703 kocht Charles de la Motte, secretaris van de Grote Raad dit huis.

[5] SAM, Fonds G, serie I, wijkboeken, 1646-1796, nr. 8, f° 118r.

Meer gegevens over hem uit de periode 1669 en tussen 1694-1711 is van harte welkom.

In Mechelen zijn de volgende kinderen geboren:

1. Rogerius Van Heijdenrijck gedoopt Sint Rombout Mechelen (B) 27 okt. 1670 | SAMprd007
Doopgetuigen: Petrus Grijph voor Hermanus Van Heijdenrijck en Elisabeth Van den Eijck

2. Joannes Hermanus Heijdenrijch gedoopt Sint Rombout Mechelen (B) 15 feb. 1674 | SAMprd007
Doopgetuigen: Joannes Jacobus Proost en Joanna Maria Proost voor Anna De la Rue.

3. Joanna Maria Van Heijdenrijck gedoopt Sint-Rombout Mechelen (B) 30 sept. 1675 | SAMprd007
Doopgetuigen: Joannes Van Heijdenrijck voor Joannes Proost (raadsheer Grote Raad) en Joanna Maria Proost.

4. Hermannus Franciscus De Heijdenrijck gedoopt Sint Rombout Mechelen (B) 28 mrt. 1678 | SAMprd009
Doopgetuigen: Gasparus Charles voor Walraven De Heijdenrijck en Isabella De Heijdenrijck voor Elisabeth Van Os (domicella).

5. Maria Elisabeth Phillippina Van Heijdenrijck gedoopt Sint Rombout Mechelen (B) 20 mrt. 1679 | SAMprd007
Doopgetuigen: Gasparus Charles en Isabella Van Heijdenrijck.
Opmerkingen: vader is advokaat Grote Raad, thuis gedoopt, nu sub conditione

6. Joannes Baptista Van Heijdenrijck gedoopt Sint Rombout Mechelen (B) 15 juli 1681 | SAMprd008
Doopgetuigen: Joannes Gasparus Charles voor Walraveus Van Heijdenrijck en Beatrix Hedwigis Van Dorth.
Opmerkingen: vader is advocaat Grote Raad

7. Jan Baptist Van Heijdenrijch begraven in het koor? Sint Rombouts Mechelen (B) 21 jan. 1707 | Parochieregisters Mechelen, begrafenissen register 163 bladzijde 125 | Type begrafenis: koorlijk zinking
Opmerkingen: overledene was advocaat Grote Raad, zijn vader was raadsheer, officie 25 feb.

8. Anna Maria Van Heijdenrijck gedoopt Sint Rombout Mechelen (B) 25 juni 1682 | SAMprd008
Doopgetuigen: Jeronimus Zelij (koninklijke ontvanger) en Maria Joanna Proost.
Opmerkingen: vader is advocaat,  geestelijke dochter koorlijk begraven Mechelen (B) 28 jan. 1703 | Parochieregisters Mechelen, begrafenissen register 163 bladzijde 101 | Type begrafenis: koorlijk
Opmerkingen: geestelijke dochter, uitvaart 19 mei.

9. Maria Elisabeth De Heijdenrijck gedoopt Sint Rombout Mechelen (B) 30 jan. 1684 | SAMprd148
Doopgetuigen: Charles Gasparus Charles en Elisabeth De Heijdenrijck.

10. Ferdinandus Josephus Van Heijdenrijck gedoopt Sint Rombout Mechelen (B) 24 jan. 1685 | SAMprd009
Doopgetuigen: Ferdinandus Van den Driessche (domicellus) en Maria Joanna Proost (domicella).
Opmerkingen: vader is schepen van Mechelen en advocaat Grote Raad
Vrouw overleden na 24 jan. 1685

2de huwelijk

Gehuwd met jonkvrouwe Maria Johanna van den Steen in de Oud-Katholieke kerk (Voorstraat) te Dordrecht 11 mrt. 1690 (rk) in het bijzijn van Johan van den Steen en Loys van der Putten. Dochter van Emmanuel van der Steen en van Maria van Slingerlandt begraven Dordrecht op 27 aug. 1727, geplaatst in de Groote Kerk of Onze Lieve Vrouwenkerk Dordrecht 31 dec. 1727, 2 graven gezet op Maria Johanna van der Steen wed. van Heydenrijck 31 Dec.[7]

[7] Der Groote Kerk: Onze Lieve Vrouwenkerk te Dordrecht van J.L. van Dalen, Dordrechtse Druk 1927
Der Groote Kerk: Onze Lieve Vrouwenkerk te Dordrecht van J.L. van Dalen, Dordrechtse Druk 1927

Dopen van de volgende kinderen in de St. Janskerk:

11. Maria Catharina Van Heydenrijeck gedoopt Sint Janskerk Mechelen (B) 14 april 1691 | SAMprd148
Doopgetuigen: Jaspar Charles Jaspar en Herman Van Hijedenrijeck en Jacoba Van Colen voor Catharina Van den Steen.

12. (zoon) Van Heydenreyck gedoopt Sint Janskerk Mechelen (B) 23 april 1693 | SAMprd148
Geen doopgetuigen opgegeven
Opmerkingen: ceremonie op 16 mei

13. Joannes Josephus Van Heydenreyck gedoopt Sint Janskerk Mechelen (B) 16 mei 1693 | SAMprd148
Doopgetuigen: Joannes Van den Steen en Susanna Teresia Colen voor Beatrix Van Dorth.
Opmerkingen: doop op 23 april 1693

14. Hermanus Emanuel De Heijdenrijck gedoopt Sint Janskerk Mechelen (B) 28 april 1696 | SAMprd111
Doopgetuigen: Hermanus Traerts voor Rogier De Heijdenrijck en Catharina Jansens voor Joanna Maria Heydenryck.

Opmerking: informatie uit Puttershoek

Een kind van Heijdenreijck is in Puttershoek 1694 overleden met naam Maria of Rogier? Kind van Van Heijdenreijck 1694. Ontfangen van de heer Heijdenreijck voort openen van een graf van zijn kint f. 6-0-0.[8]

[8] SMHW: NH Kerk Archief Puttershoek (NL) 1691-1725 | Boek C2, Register van de Kerkrekeningen sedert 1692. Jaarrekeningen 1691-1725 | Puttershoek 1694/1695

Functie en loopbaan bij de Grote Raad van Mechelen

Pieter Jacques was ridder, raadheer en meester van de rekwesten in de Hoge Raad of Grote Spaanse Raad van Mechelen (9 juli 1690), licentie in de Rechten.[9]

De benoeming van een raadsheer ging van de vorst uit en gebeurde per open brief. Onderzoek naar zijn benoeming, loopbaan en functie binnen deze Raad is nodig om meer inzicht te krijgen. Daarom zullen wij diverse feiten m.b.t. zijn loopbaan voor u op een rijtje zetten.

Jan Matthee was een belangrijke persoon voor de familie Van Heydenrijck-Van der Steen omdat hij bij deze familie's al vanaf 1729 (of al mogelijk veel vroeger) in dienst stond. Hij handelde voor deze families met een doorlopend volmacht en verrichtten diverse onderhoudswerkzaamheden. Eerder dienstverband kan (nog) niet door ons worden aangetoond. Meer onderzoek blijft wenselijk.

[9] Kerckhoffs-de Hey, A.J.M., De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531. Biografieën van raadsheren (Amsterdam 1980).
Stroobant, L., Les magistrats du Grand conseil de Malines (Antwerpen 1903).

Artikelen uit Noblesse de Belgique, Mechelina 1922 en aanvullingen van genealogische gegevens uit de jaren '90 (heer Van Hassel).

*De Mechelse jurist, historicus en genealoog Octave Le Maire werd geboren in 1894 in een belangrijke Mechelse familie. Het geslacht Broers vestigde zich in de zeventiende eeuw te Mechelen en klom op tot de hoge burgerij. Grootvader Frans en en overgrootvader Eduard waren beiden burgemeester van de stad. Octave le Maire-Broers schopte het tot doctor in de rechten. Hij besteedde zijn hele leven aan het op wetenschappe­lijk verant­woorde wijze opstellen van honderden genealogieën, allen betreffende verwanten van de families le Maire en Broers. Meer dan de helft van dit materi­aal betreft Mechelse families. Dit omvangrijke werk werd in 1990 geschonken door mevrouw de Wavrin Vil­lers-au-Tertre, zuster van de toen al gestorven Octave le Maire-Broers. Je kunt de verzameling aanvragen in de leeszalen onder Varia 844.