Fragment genealogie Hasselman(s) (Gelderland)

Joannes Jansen Hasselman(s), hovenier  j.m. van Sonsbeek, begraven (rk) Berlicum 22 mei 1772.[3] Zoon van Joannes Hasselman en Maria Elisabetha Reusschenberg gehuwd Issum (D) 20 juni 1698.[4] Was in dienst van de heer Reijnier Plenus, agent en solliciteur militair[1] te 's-Gravenhage, woonde op sijne weledele hofstede genaempt Duijnendaal te Nuland. Vermoedelijk woonde Joannes Jansen Hasselman in de "tuynmans wooning op de weledele hofstede of zeer vermakelijke buitenplaets genaempt Duijnendael"[5] te Nuland.

Uit de volgende openbare verkoop gehouden op donderdag 29 juni 1741 blijkt dat Reijnier Plenus tot zijn overlijden eigenaar was van Duijnendaal.[6] Joannes Hasselman is 12 jaar eerder in 1729 genoemd als hovenier van Plenus op Duijnendaal en woonde mogelijk in de 'tuynmans woning'.[7]

15 sep. 1729. Schepenen van Nuland verklaren op verzoek van Reijnier Plenus, woonde op de hofstede Duinendaal, en hebben zelf gezien dat binnen de graften (=grachten) in een der hoven waarbij sprake was van gestolen pruimen en vernielde bomen, afgehackte kronen lagen op de grond. Compareert ook Jan Hasselmans, hovenier van de Heer Plenus aldaar, hij ontdekte vanochtend de schade.[8]

14 maii obiit Maria Joannes Jansen Hasselmans

22 maii obiit Joannes Hasselmans

Ondertrouwd Hedel 4 april 1725, gehuwd aldaar op 29 april 1725[9], gehuwd voor de (rk) kerk aldaar op 30 april 1725[10] in het bijzijn van Z.E. heer Arn(oldus) van der Linden parochio (getuigen: Joanna Mate en Adriana de Groot) met Maria Joannis Matthee, gedoopt (rk) Hedel 3 juni 1702 (doopgetuigen: Paulus van der Hoven en Lucia Mathijssen) en overleden vermoedelijk tussen 1740-1741. Dochter van Joannes Matthei, hovenier/tuynier en procuratiehouder en Cornelia Geritse van der Hoven.

"1725, Den 4 april,
Sijn voor mij ondertrouwd Johannes Hasselmans j.m. van Sonsbeek, dog woonende alhier, met Marie Jansz. Matthé, j.d. van Hedel, beide roomsgesind, en getrouwd alhier den 29 dito".[9]

30 aprilis contraxerunt matrimonium Ioannes Iansen Hasselman, et Maria iansen Maté, coram me Arn(oldus) vander Linden parocho, et testibus, Ioann(is) Mate et Adriana de Groot.[10]

Uit dit huwelijk:

  1. Maria (Joannis) Hasselman, gedoopt (rk) Hedel 2 aug. 1725 (doopgetuigen: Joes Hasselman en Cornelia Janse Maté)[11] en begraven Berlicum (rk) 14 mei 1772.[12]

Augustus
Bapt(isa)ta est Maria filia legitma Ioannis Hasseman, et Maria Ianse Maté coniugi susc(eptores) Ioes Hasselman, et Cornelia Ianse Maté.

  1. Elisabetha Hasselman, gedoopt (rk) Nuland 13 nov. 1727 (doopgetuigen: Matthijs Hasselmans en Elisabeth Hasselmans).[13]

Elisabetha
13 oktob(er) filia Joannis Matthei et Maria Hasselmans conjugum susceptores Matthijs Hasselmans et Elisabeth Hasselmans.

  1. Joanna Hasselman, gedoopt (rk) Nuland 1 nov. 1728 (doopgetuigen: Matthijs Hasselmans en Jenneke Jan Matthe).[14]

Joanna
1 novemb(er) filia Joannis Hasselmans, et Maria Matthe conjugum susceptores Matthijs Hasselmans et Jenneke Jan Matthe.

  1. Cornelia Hasselman, gedoopt (rk) Nuland 26 jan.1730 (doopgetuigen: Peeter Leijssen ex Grobbendonk en Arieantje Jan Matthe).[15]

Cornelia
26 jan(uari) filia Joannis Hasselmans, et Maria Matthe conjugum susceptores Peeter Leijssen ex Grobbendonck, et Ariaentje Jan Matthe.

  1. Elizabeta Hasselman, gedoopt (rk) Berlicum 23 april 1731 (doopgetuigen: Jo(ann)is Janse Matthe en Maria Janse Hasselmans).[16]

23 aprilis bapt(isatus) e(st) Elizabeta filia Iois Jansen Hasselmans et Marie Iansen Matthe egum, susc(eptores) Jois Janse Matthe et Maria Janse Hasselmans.

  1. Cornelius Hasselman, gedoopt (rk) Berlicum 26 dec. 1732 (doopgetuigen: Joannes Smeeling [Geelincx] en Adriana Janse Matthe).[17]

26 Decembris bapt(isata) e(st) Cornelius filius Jois Hasselmans et Marie Jansen Matthe egum conjugum susc(eptores) Joes Smeerling et Adriana Jansen Matthe.

  1. Huberta Hasselman, gedoopt (rk) Berlicum 1 juli 1734 (doopgetuigen: Hubertus Bijnnen en Geertruij Janse Matthe).[18]

1 julii bapt(isata) e(st) Huberta filia Jois Hasselman et Maria Janse Matthe egum susc(eptores) Hubertus Bijnnen et Geertuij Janse Matthe.

  1. Joannes Hasselman, gedoopt (rk) Berlicum 12 dec. 1735 (doopgetuigen: Joannis Matthee en Marie Huberti van Bijnen).[19]

12 decembris bapt(isata) e(st) Joes filius Jois Hasselman et Maria Jois Matthe egum susc(eptores) Joes Matthee et Marie Huberti van Bijnen.

  1. Theodora Hasselman, gedoopt (rk) Berlicum 5 april 1740 (doopgetuigen: Theodorus Hasselmans en Agnes Joannis Matthe).[20]

5 maart bapt(isata) e(st) Theodora filia Jois Hasselmans et Maria Janse Matthe egum susc(eptores) Theodorus Hasselmans et Agnes Joannis Matthe.

opmerking:

Hubertus Beijnen/Bijn(n)en en Marie Huberti Bijnen treden verschillende keren als getuige op voor de familie Matthee. Waarom deze familie Bijnen/Beijnen telkens opduikt, is voor ons nog steeds een vraagteken. Een zoektocht naar zijn herkomst heeft ook nog weinig concreets opgeleverd. We hebben een link kunnen vinden die herleid naar een valkeniersfamilie Bijnen in de plaatsen Veldhoven/Valkenswaard/Waalre en onlangs ook in Arendonk (B). Sluitend bewijs dat Hubertus Beijnen een en dezelfde persoon is hebben wij niet gevonden.

[1] De solliciteurs-militair in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Een onmisbare rol bij de betaling van het Staatse leger vervulden de solliciteursmilitair. Dit waren particuliere geldschieters die de soldij aan de compagniescommandanten voorschoten in ruil voor een maandelijks traktement eventueel aangevuld met rente, want de provincies keerden de soldijen zelden op tijd uit [H. L. Zwitzer, 'De militie van den Staat'. Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden (Amsterdam, 1991) 91-99.]

[2] 2503 DTB-boeken Sonsbeck | Oscar den Uijl's Homepage
[3] BHIC: doop-, trouw- en begraafboeken Berlicum 1729-1739
[4] Leydse Courant | 26 mei 1741 | pagina 2 - Historische Kranten, Leiden en Omstreken
[5] BHIC: schepenprotocollen | Nuland | 1729-1736 | Protocol en losse minuten van verschillende soorten akten | fol. 39 (nieuwe fol. 71) 15-09-1729
[6] R
[7] R
[8] RA Nuland 50 | blz 71 | dd 15-09-1729
[9] Nederduits-gereformeerde gem. Hedel 1688-1773
[10] DTB Hedel RK huwelijken DTB Hedel RK huwelijken 1725-1787
[11]
[12] BHIC: toegangsnr. 1448 | inv.nr. 3 | DTB Rk doopboek Nuland 1720-1810 | fol. 18r | 01-11-1729
BHIC: toegangsnr. 1428 | inv.nr. x | DTB Berlicum Rk doodboek 1723-1792 | fol. 133 | xx
[11]
DTB Hedel RK begraven ....
[xx] BHIC: toegangsnr. 1448 | inv.nr. 3 | DTB | Rk doopboek Nuland 1720-1810 | fol. xx | 26-01-1730
[xx]
BHIC: toegangsnr. 1448 | inv.nr. 3 | DTB | Rk doopboek Nuland 1720-1810 | fol. 20r | xx-xx-17xx
[16] BHIC: toegangsnr. 1428 | inv.nr. 5 | DTB | RK doopboek Berlicum 1713-1744 | fol. 111 | 23-04-1731
[17]
BHIC: toegangsnr. 1428 | inv.nr. 5 | DTB | Rk doopboek Berlicum 1713-1744 | fol. 120 | 23-04-1732
[18] BHIC: toegangsnr. 1428 | inv.nr. 5 | DTB | Rk doopboek Berlicum 1713-1744 | fol. 130 | 01-07-1734
[19] BHIC: toegangsnr. 1428 | inv.nr. 5 | DTB | Rk doopboek Berlicum 1713-1744 | fol. 138 | 12-12-1735
[20] BHIC: toegangsnr. 1428 | inv.nr. 5 | DTB | Rk doopboek Berlicum 1713-1744 | fol. 171 | 05-04-1740

under construction!